IGFdr hab. inż. Mariusz Klimczak


 
adiunkt
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.08
+48 22 55 32 008
Mariusz.Klimczak@fuw.edu.pl

Projekt badawczy