IGFdr Horatiu-Ioan Stefanie


 
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.46
+48 22 55 32 046
horatiu.stefanie@gmail.com