IGFdr Horatiu-Ioan Stefanie


 
specjalista badawczo-techniczny
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.46
+48 22 55 32 046
Horatiu.Stefanie@fuw.edu.pl

Projekt badawczo-rozwojowy