IGFdr inż. Grzegorz Stępniewski

Grzegorz Stępniewski  
adiunkt
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.21
+48 22 55 32 021
Grzegorz.Stepniewski@fuw.edu.pl

Projekt badawczy