IGFmgr Fatima Mirza Montoro


 
doktorantka
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.37
+48 22 55 32 037
Fatima.Mirza@fuw.edu.pl

Projekt badawczo-rozwojowy