IGFmgr Ali Malak Azmat


 
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.17
+48 22 55 32 017
Ali.Azmat@fuw.edu.pl