IGF


Aleksandra Szymańska
 
mgr Aleksandra Szymańska
doktorant, referent inż.-tech.
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.09
+48 22 55 32 009
Aleksandra.Szymanska@fuw.edu.pl