IGFdr Adam Filipkowski


 
adiunkt
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.21
+48 22 55 32 021
Adam.Filipkowski@fuw.edu.pl

Projekt badawczy