IGFmgr Farnoush Ataei


 
doktorantka
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.24
+48 22 55 32 024
Farnoush.Ataei@fuw.edu.pl