IGFmgr Maciej Waruszewski

Maciej Waruszewski  
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.21
+48 22 55 32 021
mwarusz@igf.fuw.edu.pl

obliczenia naukowe, modelowanie numeryczne w fizyce atmosfery

Wykształcenie

Licencjat Fizyki, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Temat pracy: "Bilardy chaotyczne"
Promotor: dr hab. Piotr Szymczak
Rok: 2010

Magister Fizyki, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Temat pracy: "Agregacja cząstek sferycznych i polimerów w przepływie ścinającym"
Promotor: dr hab. Piotr Szymczak
Rok: 2013

Zatrudnienie

  • od 2013 - doktorant, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Dydaktyka

  • 2013/2014 - ćwiczenia z programowania

Projekty badawcze