IGFmgr Jakub Nowak

Jakub Nowak  
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.30
+48 22 55 32 030
jnowak@igf.fuw.edu.pl
  • cyfrowa holografia kropel
  • pomiary temperatury i wilgotności powietrza
  • turbulencja w chmurach i w atmosferze

Projekt badawczy

  • Mikrodynamika chmur
    Rola: Wykonawca
    Źródło finansowania: NCN, MAESTRO
    Okres realizacji: 28 sierpnia 2013–27 sierpnia 2019