IGFmgr inż. Tomasz Łopaciński


 
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.09
+48 22 55 32 009
Tomasz.Lopacinski@fuw.edu.pl