IGFTemat pracy dyplomowej

Obliczeniowe obrazowanie widmowe (Multispectral computational ghost imaging)

Promotor: dr hab. Rafał Kotyński, rafalk@fuw.edu.pl, tel. 32.008

Rodzaj pracy: Licencjacka

Jednostka organizacyjna: ZOI

Okres dostępności: 2018/2019

Obrazowanie jednopunktowe (ang. single-pixel imaging) jest intensywnie rozwijaną techniką obrazowania pośredniego. Być może zdecyduje ono o zupełnie innej od tradycyjnej budowie przyszłych kamer, przynajmniej dla zakresów widma, dla których obecnie kamery nie istnieją, lub są bardzo drogie. Poza kamerami, próbuje się je wykorzystać w obrazowaniu 3D, w technikach lidarowych, w obrazowaniu hiperspektralnym i polarymetrycznym, obrazowaniu przez ośrodki rozpraszające, mikroskopii, czy nowych technikach holograficznych.

Celem pracy jest wzięcie udziału w budowie i oprogramowaniu układu do obrazowania widmowego.zaganienia odwrotnego.

 


Cofnij