IGFTemat pracy dyplomowej

Analiza statystyczna właściwości aerozoli na podstawie danych lidarowych stacji EARLINET w Warszawie (realization in Polish or English).

Promotor: dr Iwona S. Stachlewska

Rodzaj pracy: Magisterska

Jednostka organizacyjna: IGF, ZFA

Okres dostępności: 2018/2019

Temat badawczy realizowany w ramach projektu MULTIPLY (miesięczne wynagrodzenie w ramach tzw. pomocy studenckiej 1000 zł brutto, obciążenie 8h/tydzień).


Cofnij