IGFTemat pracy dyplomowej

Synergia analiz danych lidarów satelitarnych i naziemnych w ramach aktywności Cal-Val Europejskiej Agencji Kosmicznej (realization in Polish or English).

Promotor: dr Iwona S. Stachlewska

Rodzaj pracy: Magisterska

Jednostka organizacyjna: IGF, ZFA

Okres dostępności: 2018/2019

Temat badawczy realizowany w ramach projektu POLIMOS (miesięczne wynagrodzenie w ramach tzw. pomocy studenckiej 1000 zł brutto, obciążenie 8h/tydzień).


Cofnij