IGFRozprawy habilitacyjne

Własności optyczne i wymuszanie radiacyjne cząstek niesferycznych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Krzysztof Markowicz

Wydział Fizyki UW

2012


Cofnij