IGFGrupa badawcza


Integracja sensoryczna

Lider grupy badawczej: dr Maciej Sokołowski

Zakład Optyki Informacyjnej