IGFGrupa badawcza


Mikrofizyka chmur

Lider grupy badawczej: prof. dr hab. Hanna Pawłowska

Zakład Fizyki Atmosfery


Badamy mikrofizyję i dynamikę chmur w pełnym zakresie skal czasowych i przestrzennych: od zjawisk zachodzących w skali pojedynczych cząstek (aerozoli, kropelek i kropel chmurowych) do zjawisk zachodzących w skali całej chmury.

https://github.com/igfuw/libmpdataxx/

https://github.com/igfuw/libcloudphxx/wiki

https://github.com/igfuw/UWLCM

Projekty badawcze

Eksperymenty

dr Gustavo Abade
dr Piotr Dziekan
mgr Maciej Waruszewski

Współpracownicy

prof. dr hab. Wojciech Grabowski - National Center for Atmospheric Research, Boulder, USA
prof. dr Piotr Smolarkiewicz - European Centre for Medium-Range Weather Forecast, Reading, UK
dr. Shin-ichiro Shima - University of Hyogo, Kobe, Japan

dr Sylwester Arabas
dr Anna Jaruga