IGFGrupa badawcza


Sejsmologia

Lider grupy badawczej: prof. dr hab. Marek Grad

Zakład Fizyki Litosfery


sejsmologia, głównie badanie struktury skorupy i górnego płaszcza Ziemi

Projekty badawcze

Eksperymenty

Kursy / Szkolenia

dr hab. Monika Wilde-Piórko
dr Marcin Polkowski
dr Simone Lepore