IGFLaboratorium Transferu Radiacyjnego

Laboratorium Transferu Radiacyjnego
Laboratorium: Badawcze
Jednostka organizacyjna: IGF, ZFA
Status: dostępny
Miejsce: ul. Pasteura 5,
Kierownik: Krzysztof Markowicz
Opiekun techniczny: Wojciech Kumala

W Laboratorium Transferu Radiacyjnego (LTR) prowadzimy pomiary własności optycznych i mikrofizycznych aerozoli atmosferycznych oraz chmur jak również składowych strumieni radiacyjnych i strumieni ciepła na powierzchni ziemi. Pomiary prowadzone w LTR prowadzone są z wykorzystaniem technik in-situ oraz metod zdalnych. Główną cześć LTR znajduje się na platformie pomiarowej na dachu budynku Wydziału Fizyki, gdzie umieszczone się przyrządy optyczne, stacja meteorologiczna, oraz czerpnie powietrza do pomiaru własności optycznych oraz mikrofizycznych aerozolu. Na wyposażaniu LTR znajduje się stanowisko do kalibracji radiometrów słonecznych. Większość pomiarów prowadzonych w LTR wykonywane jest w trybie ciągłym. W kilku przypadkach wykonywane są pomiary manualne w tym fotometrem słonecznym, przenośnym bilansomierzem oraz ręcznym spektrometrem. Część przyrządów pomiarowych LTR jest zainstalowana w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie oraz w stacji transferu radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie na Podkarpaciu. Na wyposażeniu laboratorium jest samochód badawczy, w którym zainstalowana jest aparaturą do pomiarów in-situ oraz możliwe jest umieszczenie lidaru lub ceilometru.

Wyniki pomiarów wykonywanych w LTR są wizualizowane na stronie:
http://www.igf.fuw.edu.pl/~kmark/PolandAOD/PolandAODdata.php

Opis bazy danych znajduje się tutaj:
http://www.igf.fuw.edu.pl/~kmark/PolandAOD/Poland-AODbazadanych.pdf

 

 

W skład LTR wchodzi platforma pomiarowa na dachu budynku, samochód badawczy oraz pomieszczenia laboratoryjne (B4.55 oraz B4.57).

Lista sprzętu pomiarowego:

- automatyczna stacja meteorologiczna WXT510
- anemometr ultradźwiękowy Young 81000
- radiometry: pyranometry (CM21 CM22), pyrgeometr (CGR3), 
- sun tracker STR22,
- fotometr słoneczny Microtops
- radiometr słoneczny MFR-7 ShadowBand
- fotoakustyczny przyrząd PAX532
- fotoakustyczny przyrząd PAX870
- mikro aethalometry AE-51
- liczniki czastek OPC-N2
- ceilometer CHM-15K
- prototypowy lidar mikroimpulsowy
- nephelometr Aurora 4000
- aethelometr AE31
- zestaw do odbioru danych satelitarnych z satelity MSG
- zestaw do odbioru danych radiosondażowych.

 


« Cofnij