IGFLaboratorium Pomiarów Zdalnych

Laboratorium Pomiarów Zdalnych
Laboratorium: Badawcze
Jednostka organizacyjna: IGF, ZFA
Status: dostępny
Miejsce: ul. Pasteura 5,
Kierownik: Iwona S. Stachlewska
Opiekun techniczny: Wojciech Kumala

Laboratorium Pomiarów Zdalnych (Remote Sensing Laboratoty; RS-Lab) zostało stworzone do wykonywania zdalnych quasi-ciągłych pomiarów własności optycznych i mikrofizycznych aerozoli atmosferycznych oraz chmur. RS-Lab wyposażone jest w stacjonarny lidar dalekiego zasięgu (PollyXT), lidar bliskiego zasięgu (NARLa), lidar mobilny (Raymetrics), radar chmurowy (BASTA) oraz fotometr słoneczny (CIMEL). Przyrządy laboratorium znajdują się w ogródku naziemnym (2 lidary stacjonarne), na platformie pomiarowej na dachu budynku Wydziału Fizyki (fotometr słoneczny), oraz w samochodzie badawczym gdzie zamontowany jest na trwałe jeden z lidarów. Na chwilę obecna część przyrządów pomiarowych (mobilny lidar i radar chmurowy) jest zainstalowana w na stacji PolWET Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na potrzeby długofalowej kampanii POLIMOS (Marzec-Październik 2018). Pomiary prowadzone w laboratorium są wykorzystywane do badań naukowych prowadzonych w ramach sieci EARLINET/ACTRIS, PollyNET, AERONET, oraz PolandAOD. Badania prowadzone na chwilę obecną w ramach RS-Lab są finansowane głównie z projektu POLIMOS Europejskiej Agencji Kosmicznej. Badania są prowadzone w ścisłej współpracy z TROPOS (Niemcy), LATMOS (Francja), INOE (Rumunia), NOA (Grecja).

Zespół:

Olga Zawadzka, Łucja Janicka, Dominika Szczepanik, Dongxiang Wang, Patryk Poczta, Kamila Harenda, Mateusz Samson, Eleni Tetoni, Karolina Borek.

Publikacje:

 1. Wang, D., Szczepanik, D., and Stachlewska, I. S.: Interrelations between surface, boundary layer, and columnar aerosol properties derived in summer and early autumn over a continental urban site in Warsaw, Poland, Atmos. Chem. Phys., 19, 13097–13128, https://doi.org/10.5194/acp-19-13097-2019, 2019.
 2. Proestakis, E., Amiridis, V., Marinou, E., Binietoglou, I., Ansmann, A., Wandinger, U., Hofer, J., Yorks, J., Nowottnick, E., Makhmudov, A., Papayannis, A., Pietruczuk, A., Gialitaki, A., Apituley, A., Szkop, A., Muñoz Porcar, C., Bortoli, D., Dionisi, D., Althausen, D., Mamali, D., Balis, D., Nicolae, D., Tetoni, E., Liberti, G. L., Baars, H., Mattis, I., Stachlewska, I. S., Voudouri, K. A., Mona, L., Mylonaki, M., Perrone, M. R., Costa, M. J., Sicard, M., Papagiannopoulos, N., Siomos, N., Burlizzi, P., Pauly, R., Engelmann, R., Abdullaev, S., and Pappalardo, G.: EARLINET evaluation of the CATS Level 2 aerosol backscatter coefficient product, Atmos. Chem. Phys., 19, 11743–11764, https://doi.org/10.5194/acp-19-11743-2019, 2019.
 3. Baars, H., Ansmann, A., Ohneiser, K., Haarig, M., Engelmann, R., Althausen, D., Hanssen, I., Gausa, M., Pietruczuk, A., Szkop, A., Stachlewska, I. S., Wang, D., et al. (63 co-authors): The unprecedented 2017–2018 stratospheric smoke event: Decay phase and aerosol properties observed with EARLINET, Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2019-615, accepted, 2019.
 4. Stachlewska, I.S.; Samson, M.; Zawadzka, O.; Harenda, K.M.; Janicka, L.; Poczta, P.; Szczepanik, D.; Heese, B.; Wang, D.; Borek, K.; Tetoni, E.; Proestakis, E.; Siomos, N.; Nemuc, A.; Chojnicki, B.H.; Markowicz, K.M.; Pietruczuk, A.; Szkop, A.; Althausen, D.; Stebel, K.; Schuettemeyer, D.; Zehner, C., 2018, Modification of Local Urban Aerosol Properties by Long-Range Transport of Biomass Burning Aerosol, Remote Sensing, vol. 10(3), pp. art. 412, 10.3390/rs10030412
 5. Stachlewska I.S., Zawadzka O., and Engelmann R., 2017, Effect of Heat Wave Conditions on Aerosol Optical Properties Derived from Satellite and Ground-Based Remote Sensing over Poland, Remote Sensing, vol. 9 (11), pp. art. 1199, 10.3390/rs9111199
 6. Stachlewska I.S., Costa-Suros M., Althausen D., 2017, Raman lidar water vapor profiling over Warsaw, Poland, Atmospheric Research, vol. 194, pp. 258-267, 10.1016/j.atmosres.2017.05.004
 7. Ortiz-Amezcua P., Guerrero-Rascado L.L., Granados-Muñoz M.J., Benavent-Oltra J.A., Böckmann Ch., Samaras S., Stachlewska I.S., Janicka L., Baars H., Bohlmann S., Alados-Arboledas L., 2017, Microphysical characterization of long-range transported biomass burning particles from North America at three EARLINET stations, Atmospheric Chemistry and Physics, vol. 17, pp. 5931-5946, 10.5194/acp-17-5931-2017
 8. Janicka L., Stachlewska I.S., Veselovskii I., Baars H., 2017, Temporal variations in optical and microphysical properties of mineral dust and biomass burning aerosol derived from daytime Raman lidar observations over Warsaw, Poland, Atmospheric Environment, vol. 169, pp. 162-174, 10.1016/j.atmosenv.2017.09.022
 9. Baars H., Kanitz T., Engelmann R., Althausen D., Heese B., Komppula M., Preißler J., Tesche M., Ansmann A., Wandinger U., Lim J.-H., Young Ahn J., Stachlewska I.S., Amiridis V., Marinou E., et al. (45 authors), 2016, An overview of the first decade of PollyNET: an emerging network of automated Raman-polarization lidars for continuous aerosol profiling, Atmospheric Chemistry and Physics., vol. 16, pp. 5111-5137, 10.5194/acp-16-5111-2016
 10. Engelmann, R., Kanitz, T., Baars, H., Heese, B., Althausen, D., Skupin, A., Wandinger, U., Komppula, M., Stachlewska, I. S., Amiridis, V., Marinou, E., Mattis, I., Linné, H., Ansmann, A., 2016, The automated multiwavelength Raman polarization and water-vapor lidar PollyXT: the neXT generation, Atmospheric Measurement Techniques, vol. 9, pp. 1767-1784, doi:10.5194/amt-9-1767-2016
 11. Markowicz K.M., Chilinski M.T., Lisok J., Zawadzka O., Stachlewska I.S., Janicka L., Rozwadowska A., Makuch P., Pakszys P., Zielinski T., Petelski T., Posyniak M., Pietruczuk A., Szkop A., Westphal D.L., 2016, Study of aerosol optical properties during long-range transport of biomass burning from Canada to Central Europe in July 2013, Journal of Aerosol Science, vol. 101, pp. 156–173, 10.1016/j.jaerosci.2016.08.006
 12. Sokół P., Stachlewska I.S., Ungureanu I., Stefan S., 2014, Evaluation of the Boundary Layer Morning Transition Using the CL-31 Ceilometer Signals, Acta Geophysica, vol. 62 (2), pp. 367-380, 10.2478/s11600-013-0158-5
 13. Nemuc A., Stachlewska I.S., Vasilescu J., Górska A., Nicolae D., Talianu C., 2014, Optical properties of long-range transported volcanic ash over Romania and Poland during Eyjafjallajökull eruption in 2010, Acta Geophysica, vol. 62 (2), pp. 350-366, 10.2478/s11600-013-0180-7
 14. Stachlewska I.S., Piądłowski M., Migacz S., Szkop A., Zielińska A.J, Swaczyna P.L., 2012, Ceilometer observations of the boundary layer over Warsaw, Poland, Acta Geophysica, vol. 60 (5), pp. 1386-1412, 10.2478/s11600-012-0054-4
 15. Markowicz, K.M., Zielinski T., Pietruczuk A., Posyniak M., Zawadzka O., Makuch P., Stachlewska I.S., Jagodnicka A.K., Petelski T., Kumala W., Sobolewski P., Stacewicz T., 2012, Remote sensing measurements of the volcanic ash plume over Poland in April 2010, Atmospheric Environment, vol. 48, pp. 66-75, 10.1016/j.atmosenv.2011.07.015

Powiązane dokumenty:


« Cofnij