IGFLaboratorium Modelowania Procesów Geodynamicznych

Laboratorium Modelowania Procesów Geodynamicznych
Laboratorium: Badawcze
Jednostka organizacyjna: IGF, ZFL
Status: dostępny
Miejsce: ul. Pasteura 5, B 4.02
Kierownik: Leszek Czechowski

Prowadzimy prace badawcze w ramach grupy badawczej:

 

Extraterrestrial Rivers Modelling Group  

Obejmuje to modelowanie rzek na innych planetach i satelitach Układu Słonecznego oraz różnych nietypowych „rzek” ziemskich, np. rzek lawy spływającej z wulkanów, prądów zawiesinowych  spływających z szelfu oceanicznego lub lawin piroklastycznych spływających z wulkanów.

W budynku Wydziału Geologii mamy dłuższy basen  sedymentacyjny o zmiennych parametrach oraz możliwości korzystania z basenu sedymentacyjnego Wydziału Geologii.

Rzeki na Marsie

Rzeki na Marsie NASA

Węglowodorowe rzeki na Tytanie (zdjęcie z sondy Cassini) NASA

Węglowodorowe rzeki na Tytanie (zdjęcie z sondy Cassini) NASA

Prądy zawiesinowe na dnie oceanów tworzą koryta, meandry, a nawet starorzecza

Prądy zawiesinowe na dnie oceanów tworzą koryta, meandry, a nawet starorzecza
Oprócz modeli laboratoryjnych prowadzimy także numeryczne modelowanie tych zjawisk, za pomocą komputerów.  Przygotowujemy się także do modelowania innych procesów geodynamicznych, takich jak fałdowania, konwekcja w płaszczu Ziemi lub  powstawanie uskoków.

 

Powiązane dokumenty:


« Cofnij