IGFZakład Optyki Informacyjnej

 

Zakład Optyki Informacyjnej zajmuje się optyką i fotoniką, głównie badaniem, projektowaniem i wytwarzaniem struktur fotonicznych i nanooptycznych i modelowaniem elektromagnetycznym. W ostatnich latach w ZOI prowadzone były badania w ramach projektów dotyczących plazmoniki optycznych metamateriałów warstwowych, obrazowania nadrozdzielczego,fotowoltaiki, światłowodów fotonicznych, mikroskopii SNOM i optycznych zastosowań teorii oszczędnego próbkowania. Do wyposażenia ZOI należy kilka laboratoriów optycznych, w których znajdują się m.in. mikroskop elektronowy, mikroskop SNOM/AFM i napylarka cienkich warstw z wiązką elektronową. Pracownicy ZOI są zaangażowani w prowadzenie zajęć na specjalności fotonika na kierunkach fizyka i inżynieria nanostruktur oraz europejskich studiów optyki okularowej i optometrii.