IGFZakład Optyki Informacyjnej

W Zakładzie Optyki Informacyjnej prowadzimy badania dotyczące optyki, fotoniki i optometrii, głównie związane z  projektowaniem i wytwarzaniem struktur fotonicznych i nanooptycznych oraz modelowaniem elektromagnetycznym.

W ostatnich latach w ZOI prowadzone były badania w ramach projektów dotyczących plazmoniki, optycznych metamateriałów warstwowych, obrazowania nadrozdzielczego, fotowoltaiki, światłowodów fotonicznych, mikroskopii SNOM i optycznych zastosowań teorii oszczędnego próbkowania.

Do wyposażenia ZOI należy kilka laboratoriów optycznych, w których znajdują się m.in. mikroskop elektronowy, mikroskop SNOM/AFM i napylarka cienkich warstw z wiązką elektronową.

Pracownicy ZOI są zaangażowani w prowadzenie zajęć na specjalności fotonika na kierunkach fizyka i inżynieria nanostruktur oraz europejskich studiów optyki okularowej i optometrii.