IGFZakład Fizyki Litosfery

Zakład Fizyki Litosfery zajmuje się badaniami wnętrza Ziemi i innych ciał Układu Słonecznego wykorzystując metody sejsmiczne, obserwacje pola grawitacyjnego, pola magnetycznego i strumienia cieplnego Ziemi, modelowanie numeryczne procesów konwekcyjnych we wnętrzu Ziemi, modelowanie numeryczne procesów zachodzących we wnętrzach i na powierzchniach komet, satelitów i planet.


  

Moho Map

  

Basement

  

3D - PL