IGFZakład Fizyki Atmosfery

W Zakładzie Fizyki Atmosfery prowadzimy badania najważniejszych procesów fizycznych rządzących pogodą i klimatem. Specjalizujemy się w fizyce chmur i opadów oraz transferze promieniowania krótko- i długofalowego przez atmosferę. Mierzymy właściwości optyczne i radiacyjne aerozolu atmosferycznego, prowadzimy symulacje numeryczne przepływów atmosferycznych (w tym modelowanie chmur). Prowadzimy też badania z zakresu hydrodynamiki teoretycznej. Dysponujemy laboratorium transferu radiacyjnego wyposażonym w aparaturę teledetekcyjną oraz do pomiarów in-situ oraz laboratorium chmurowym wyposażonym w komorę chmurową oraz ultraszybki termometr samolotowy UFT używany w międzynarodowych kampaniach pomiarowych. 

Dr inż.Wojciech Kumala przy termometrze UFT na samolocie Twin Otter podczas kampanii pomiarowej POST.

Dr inż. Wojciech Kumala przy termometrze UFT na samolocie Twin Otter podczas kampanii pomiarowej POST w Kaliforni w r. 2008, fot. Szymon Malinowski.

 

W ramach działalności naukowej i dydaktycznej ZFA współpracuje blisko z wieloma instytucjami i grupami badawczymi, od najbliższych, wchodzących w skład naszego Uniwersytetu takich jak:

 •  Grupa Lidarowa zakładu Optyki IFD FUW,
 •  Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego ICM UW,

przez instytucje naukowe w kraju, m. in.:

 • Instytut Oceanologii PAN,
 • Instytut Geofizyki PAN,
 • Politechnika Warszawska,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

 po instytucje europejskie, m. in.:

 • Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung e.V. (IfT) Leipzig, Niemcy,
 • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI),Utrecht, Holandia
 • Das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung(AWI), Niemcy,
 • National Institute of R&D for OptoElectronics (INOE2000), Rumunia;
 • European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), Wielka Brytania

 i amerykańskie (USA):

 • National Center for Atmospheric Research (NCAR),
 • Scripps Institution of Oceanography (SIO) Universty of California san Diego,
 • Naval Research Laboratory (NRL).

Jestesmy członkiem-założycielem krajowej sieci badawczej POLAND AOD.

 

Pomiary lidarowe na stacji Poland AOD Strzyżów, fot. Katarzyna Nurowska

 Pomiary lidarowe na stacji Poland AOD Strzyżów w r. 2012, fot. Katarzyna Nurowska.

Badania prowadzone w ZFA finansowane są ze środków budżetowych pochodzących z Ministerstwa Nauki, polskich agencju grantowych takich jak Narodowe Centrum Nauki, Fundachja Nauki Polscej i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  oraz ze środków zagranicznych: Europejskich Programów Ramowych, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Biura Badań Marynarki Wojennej USA.

Nasi pracownicy, doktoranci oraz studenci często uczestniczą w kampaniach pomiarowych prowadzonych w Polsce i zagranicą.

Zakład Fizyki Atmosfery oferuje, jako jedyna jednostka dydaktyczna w Polsce, najważniejsze elementy programu studiów magisterskich spełniające zalecenia Światowej Organizacji Meteorologicznej w sprawie szkolenia wysokiej klasy personelu meteorologicznego. Bazując na dobrej znajomości matematyki i fizyki zdobytej na studiach licencjackich uczymy fizyki atmosfery, nie tylko teorii ale wielu jej praktycznych aspektów: umiejętności modelowania numerycznego procesów atmosferycznych (z zastosowaniami w numerycznej prognozie pogody i projekcjach zmian klimatu), interpretacji i przetwarzania danych pomiarowych obejmujących metody zdalne i techniki in-situ oraz korzystania z baz danych i specjalistycznego oprogramowania używanego do analizy i przetwarzania danych meteorologicznych.