IGFSeminaria

 

Środowiskowe seminarium fizyki atmosfery

Seminarium poświęcone jest prezentacji najnowszych osiągnięć z dziedziny fizyki atmosfery, meteorologii, klimatologii i oceanologii. Zakres tematyczny jest szeroki i obejmuje: dynamikę atmosfery, mikrofizykę i dynamikę chmur, aerozole atmosferyczne, promieniowanie w atmosferze, pogodę i klimat, modelowanie numeryczne procesów atmosferycznych.
więcej


Seminarium fizyki litosfery i planetologii

Na seminarium przedstawiane są najnowsze osiągnięcia naukowe w fizyce litosfery i planetologii. Zwykle są to aktualne dokonania naukowców ze środowiska warszawskiego, ale mamy również gości zagranicznych. Każda prezentacja dotyczy wybranego, innego zagadnienia. Są one pomocne dla naszych magistrantów i doktorantów przygotowujących prace dyplomowe.
więcej

separator

Seminarium fotoniki

Seminaria obejmują szeroki zakres problemów z plazmoniki (np. metapowierzchnie i kształtowanie dyspersji powierzchniowych fal plazmonowo-polarytonowych w metalo-dielektrycznych nanostrukturach) i fotoniki (np. światłowody fotoniczne i mikrostrukturalne) oraz zastosowań plazmoniki w fotowoltaice, czujnikach oraz liniowych i nieliniowych materiałach funkcjonalnych.
więcej

separator

Środowiskowe seminarium nauk o widzeniu

Poznanie aktualnych trendów kierunków badań w zakresie optometrii, optyki okularowej, okulistyki i optyki biomedycznej
więcej