IGFŚrodowiskowe seminarium nauk o widzeniu

Na seminarium przedstawiane są referaty z zakresu optometrii, optyki okularowej, okulistyki i optyki biomedycznej.

Prezenterami są wybitni naukowcy oraz praktycy z w/w dziedzin oraz doktoranci Zakładu Optyki Informacyjnej.