IGFŚrodowiskowe seminarium fizyki atmosfery

Seminarium poświęcone jest prezentacji najnowszych osiągnięć z dziedziny fizyki atmosfery, meteorologii, klimatologii i oceanologii. Zakres tematyczny jest szeroki i obejmuje:

  • dynamikę atmosfery,
  • mikrofizykę i dynamikę chmur,
  • aerozole atmosferyczne,
  • promieniowanie w atmosferze,
  • pogodę i klimat,
  • modelowanie numeryczne procesów atmosferycznych.

Prelegentami seminariów są pracownicy i doktoranci Zakładu Fizyki Atmosfery w Instytucie Geofizyki, innych jednostek Wydziału Fizyki i Uniwersytetu Warszawskiego (ICM – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), oraz warszawskich i krajowych instytutów naukowych zajmujących się problemami związanymi z badaniem atmosfery (m.in. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Geofizyki PAN, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Instytut Oceanologii PAN i wiele innych). Często prelegentami seminariów są zaproszeni goście z zagranicy.

Seminaria prowadzone są w języku angielskim.

BIEŻĄCE SEMINARIA


Brak bieżących semianriów