IGFSeminarium fotoniki

Seminaria obejmują szeroki zakres problemów z plazmoniki (np. metapowierzchnie i kształtowanie dyspersji powierzchniowych fal plazmonowo-polarytonowych w metalo-dielektrycznych nanostrukturach) i fotoniki (np. światłowody fotoniczne i mikrostrukturalne) oraz zastosowań plazmoniki w fotowoltaice, czujnikach plazmonicznych oraz liniowych i nieliniowych materiałach funkcjonalnych.
Seminaria są wygłaszane przez zaproszonych doktorantów i pracowników UW, PW, oraz okazjonalnie przez gości zagranicznych.

BIEŻĄCE SEMINARIA


28-02-2019 12:15, ul. Pasteura 5, sala 1.02
dr hab. Rafał Kotyński
Próbkowanie równoważne rozłożone na wierzchołkach n-simpleksu foremnego - zastosowanie w detekcji jednopunktowej