IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

.

BIEŻĄCE SEMINARIA


01-03-2019 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58
mgr Agnieszka Płonka
Możliwość określenia struktury gęstości metodą inwersji pełnej formy falowej - przypadek dla Półwyspu Iberyjskiego