IGFGeofizyka w geologii

Kierunek: Geofizyka w geologii
Studia I stopnia

Opiekun: dr hab. Leszek Czechowski

Kierunek Geofizyka w geologii jest skierowany do młodzieży uzdolnionej w kierunku nauk ścisłych oraz przyrodniczych. Studia skonstruowane są w nowoczesny sposób, mający na celu zapewnienie absolwentom solidnych podstaw w zakresie fizyki, matematyki, geologii, geofizyki, planetologii, metod numerycznych i technik informatycznych przy jednoczesnym umożliwieniu, głównie poprzez elastyczność proponowanego programu studiowania i bogatą ofertę przedmiotów do wyboru, zindywidualizowania ścieżki kształcenia zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Studenci kierunku Geofizyka w geologii posiądą gruntowną wiedzę̨ w zakresie podstaw fizyki, matematyki wyższej, geologii, technik informatycznych i metod numerycznych stosowanych w naukach o Ziemi i innych ciał niebieskich. Ponadto poznają zasady działania przyrządów pomiarowych używanych w geologii i w geofizyce, nauczą się wykonywać nimi pomiary i interpretować ich wyniki. Poznają też metody badań innych ciał niebieskich.

Absolwenci kierunku Geofizyka w geologii będą przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle wydobywczym, firmach poszukiwawczych geofizycznych i geologicznych, ochronie środowiska, gospodarce wodnej, instytucjach naukowych oraz do podjęcia studiów II stopnia.

…więcej informacji na stronie kierunku gwg.uw.edu.pl oraz na stronie Wydziału Fizyki