IGFDyrekcja

Dyrektor Instytutu

Kreuje strategię badań, kształtuje politykę kadrową, kordynuje prace badawcze zakładów naukowych działających w ramach Instytutu Geofizyki
więcej


Zastępca dyrektora Instytutu Geofizyki

więcej


Kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery

Kreuje strategię badań, kordynuje prace badawcze grup naukowych działających w ramach Zakładu, kieruje dydaktyką Zakładu.
więcej


Kierownik Zakładu Fizyki Litosfery

Kreuje strategię badań, kordynuje prace badawcze grup naukowych działających w ramach Zakładu, kieruje dydaktyką Zakładu.
więcej


Kierownik Zakładu Optyki Informacyjnej

Kreuje strategię badań, kordynuje prace badawcze grup naukowych działających w ramach Zakładu, kieruje dydaktyką Zakładu.
więcej