IGFMateriały dydaktyczne - lista zajęć do przedmiotu

Własność intelektualna i przedsiebiorczość

prof. dr hab.Ryszard Buczyński

Rok akademicki: 2018/2019
Semestr: zimowy
Kierunek:
Jednostka organizacyjna: IGF

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć


Ryszard Buczyński

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu 4. PORADNIK_WYNALAZCY_INTERNET.pdf (1,7 MB)
Wykład


Ryszard Buczyński

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu 3. krotki-kurs-wlasnosci-intelektualnej-podrecznik.pdf (1,6 MB)
Wykład


Ryszard Buczyński

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu 2. Komercjalizacja wynikow badan naukowych.pdf (4,1 MB)
Wykład


Ryszard Buczyński

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
Jak zostać przedsiębiorcą
1. JAK zostac przedsiebiorca PARP.pdf (50,2 MB)
Wykład