IGFPrzyrządy optometryczne

Rok akademicki: 2019/2020
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Jacek Pniewski

Dokumenty do zajęć:
Intro - Skrypt do wykładu
Optodevices_2019_web_intro.pdf
Oftalmoskop bezpośredni - Skrypt do wykładu
Optodevices_2019_web_oftalmoskop_bezpośredni.pdf
Skiaskopia - Skrypt do wykładu
Optodevices_2019_web_skiaskopia.pdf
Tonometria - Skrypt do wykładu
Optodevices_2019_web_tonometry.pdf
Perymetria - Skrypt do wykładu
Optodevices_2019_web_perymetria.pdf
Fluoresnscja/fosforescencja - Prezentacja
Optodevices_2019_web_fluorescencja.pdf
Cylinder Maddoksa - Prezentacja
Optodevices_2019_web_Maddox.pdf
Program (typu Shockwave Flash) do retinoskopii - Informacje dla studentów
sim_retino_v7_ESP.swf
Wykład