IGFPrzyrządy optometryczne

Rok akademicki: 2019/2020
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Jacek Pniewski

Dokumenty do zajęć:
Intro - Skrypt do wykładu
Optodevices_2019_web_intro.pdf
Oftalmoskop bezpośredni - Skrypt do wykładu
Optodevices_2019_web_oftalmoskop_bezpośredni.pdf
Skiaskopia - Skrypt do wykładu
Optodevices_2019_web_skiaskopia.pdf
Tonometria - Skrypt do wykładu
Optodevices_2019_web_tonometry.pdf
Perymetria - Skrypt do wykładu
Optodevices_2019_web_perymetria.pdf
Fluoresnscja/fosforescencja - Prezentacja
Optodevices_2019_web_fluorescencja.pdf
Cylinder Maddoksa - Prezentacja
Optodevices_2019_web_Maddox.pdf
Program (typu Shockwave Flash) do retinoskopii - Informacje dla studentów
sim_retino_v7_ESP.swf
Dioptriomierze i pupilometry - Skrypt do wykładu
Optodevices_2019_web_dioptriomierze_pupilometry.pdf
Lampa szczelinowa z biomikroskopem - Skrypt do wykładu
Optodevices_2019_web_lampa_szczelinowa.pdf
Keratoskopia/keratometria/pachymetria/autorefraktometria/optometria - Skrypt do wykładu
Optodevices_2019_keratoskopia_keratometria_pachymetria_autoref_optometria.pdf
Mikroskopia konfokalna - Skrypt do wykładu
Optodevices_2019_web_mikroskopia_konfokalna.pdf
Funduskopia - Skrypt do wykładu
Optodevices_2019_web_funduskopia.pdf
Polaryskopy - Skrypt do wykładu
Optodevices_2019_web_polaryskopy.pdf
Interferometria - Skrypt do wykładu
Optodevices_2019_web_interferometria.pdf
Gonioskopia - Skrypt do wykładu
Optodevices_2019_web_gonioskopia.pdf
Obiekty fazowe, detektor S-H - Skrypt do wykładu
Optodevices_2019_web_obiekty_fazowe.pdf
Fotorefrakcja
Optodevices_2019_web_fotorefrakcja.pdf
Lista zagadnień na egzamin - Skrypt do wykładu
Lista pytań egzaminacyjnych do wykładu.pdf
Lista zagadnień na egzamin - Skrypt do wykładu
Lista pytań egzaminacyjnych do wykładu.pdf
Wykład