IGFMetody Obliczeniowe Mikrooptyki i Fotoniki

Zajęcia z Metod Obliczeniowych Mikrooptyki i Fotoniki odbywają się we wtorki w s.B4.14 - wykład o 10.15 i ćwiczenia o 14.15

Rok akademicki: 2017/2018
Semestr: letni


Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Rafał Kotyński

Metoda elementów skończonych

Dokumenty do zajęć:

MOMIF13_2018.pdf (2,2 MB)
Wykład

Rafał Kotyński

Detekcja jednopunktowa i oszczędne próbkowanie

Dokumenty do zajęć:

MOMIF12_2018.pdf (5,5 MB)
Wykład

Rafał Kotyński

Wykład 11: optyka transformacyjna

Dokumenty do zajęć:

MOMIF11_2018.pdf (26,2 MB)
Wykład

Rafał Kotyński

Elementy dyfrakcyjne

Dokumenty do zajęć:

MOMIF10_2018.pdf (2,3 MB)
Wykład

Rafał Kotyński

Dokumenty do zajęć:

MOMIF9_2018.pdf (3,7 MB)
Wykład

Rafał Kotyński

Podstawy metody propagacji wiązki (BPM)

Dokumenty do zajęć:

MOMIF8_2018.pdf (1,6 MB)
Metoda BPM
bpm.m (1,0 KB)
Wykład

Rafał Kotyński

  • Zaawansowane zastosowania programu Meep
  • Podstawy metody fal płaskich (obliczanie struktury pasmowej kryształów fotonicznych)
Dokumenty do zajęć:

MOMIF7_2018.pdf (15,7 MB)
Wykład

Rafał Kotyński

Wykład 6: metoda FDTD cd: 3D UPML, BOR-FDTD, Meep - przykłady zaawansowane

Dokumenty do zajęć:

MOMIF6_2018.pdf (10,6 MB)
Wykład

Rafał Kotyński

Dokumenty do zajęć:

MOMIF5_2018.pdf (3,4 MB)
Wykład

Rafał Kotyński

Metoda FDTD cd. - algorytm trójwymiarowy; symulacja źródła (żródło sztywne, prądowe i TF/SF); układy periodyczne; dyspersja i anizotropia numeryczna; stabilność numeryczna

Dokumenty do zajęć:

MOMIF4_2018.pdf (4,7 MB)
Wykład

Rafał Kotyński

Podstawy metody różnic skończonych i metody FDTD w jednym wymiarze

Dokumenty do zajęć:

MOMIF3_2018.pdf (1,7 MB)
Wykład

Rafał Kotyński

Dokumenty do zajęć:

MOMIF2_2018.pdf (4,2 MB)
Wykład

Rafał Kotyński

Dokumenty do zajęć:

MOMIF1_2018.pdf (3,3 MB)
Wykład