IGFMetody Obliczeniowe Mikrooptyki i Fotoniki

dr hab. Rafał Kotyński

Rok akademicki: 2017/2018
Semestr: letni

OPIS PRZEDMIOTU

Zajęcia z Metod Obliczeniowych Mikrooptyki i Fotoniki odbywają się we wtorki w s.B4.14 - wykład o 10.15 i ćwiczenia o 14.15

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Rafał Kotyński

Metoda elementów skończonych

Dokumenty do zajęć:
MOMIF13_2018.pdf
Wykład

Rafał Kotyński

Detekcja jednopunktowa i oszczędne próbkowanie

Dokumenty do zajęć:
MOMIF12_2018.pdf
Wykład

Rafał Kotyński

Wykład 11: optyka transformacyjna

Dokumenty do zajęć:
MOMIF11_2018.pdf
Wykład

Rafał Kotyński

Elementy dyfrakcyjne

Dokumenty do zajęć:
MOMIF10_2018.pdf
Wykład

Rafał Kotyński

Dokumenty do zajęć:
MOMIF9_2018.pdf
Wykład

Rafał Kotyński

Podstawy metody propagacji wiązki (BPM)

Dokumenty do zajęć:
MOMIF8_2018.pdf
Metoda BPM
bpm.m
Wykład

Rafał Kotyński

  • Zaawansowane zastosowania programu Meep
  • Podstawy metody fal płaskich (obliczanie struktury pasmowej kryształów fotonicznych)
Dokumenty do zajęć:
MOMIF7_2018.pdf
Wykład

Rafał Kotyński

Wykład 6: metoda FDTD cd: 3D UPML, BOR-FDTD, Meep - przykłady zaawansowane

Dokumenty do zajęć:
MOMIF6_2018.pdf
Wykład

Rafał Kotyński

Dokumenty do zajęć:
MOMIF5_2018.pdf
Wykład

Rafał Kotyński

Metoda FDTD cd. - algorytm trójwymiarowy; symulacja źródła (żródło sztywne, prądowe i TF/SF); układy periodyczne; dyspersja i anizotropia numeryczna; stabilność numeryczna

Dokumenty do zajęć:
MOMIF4_2018.pdf
Wykład

Rafał Kotyński

Podstawy metody różnic skończonych i metody FDTD w jednym wymiarze

Dokumenty do zajęć:
MOMIF3_2018.pdf
Wykład

Rafał Kotyński

Dokumenty do zajęć:
MOMIF2_2018.pdf
Wykład

Rafał Kotyński

Dokumenty do zajęć:
MOMIF1_2018.pdf
Wykład