IGFMateriały dydaktyczne - lista zajęć do przedmiotu

Fotonika

Wykład dotyczący podstaw fotoniki, uzupełniony ćwiczeniami o charakterze numerycznym. Przedmiot przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku Inżynieria nanostruktur.

Fotonika (w USOS)

 

Wstępna propozycja terminu egzaminów (ustnych): czwartek i/lub piątek, 8/9 lutego 2019

 

Osobom zainteresowanym fotoniką proponujemy wzięcie udziału w następujących zajęciach w najbliższym semestrze (nastapią drobne zmiany terminów, tak żeby zajecia te nie nachodziły na siebie):

Plazmonika (wykład 30h poswięcony plazmonice)

Metody obliczeniowe mikrooptyki i fotoniki (wykład 30h + ćwiczenia numeryczne 45h dotyczące metod obliczeniowych wykorzystywanych do opisu układów fornicznych ,kryształów i światłowodów fotonicznych, struktur podfalowych itp.)

Proseminarium fotoniki (Proseminarium studenckie B2 poswięcone współczesnym zagadnieniom fotoniki)

 

Rok akademicki: 2018/2019
Semestr: zimowy
Kierunek: Inżynieria nanostruktur,Fotonika
Jednostka organizacyjna: ZOI

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć


Rafał Kotyński

Wykład 10: periodyczne struktury cienkowarstwowe; kryształy fotoniczne

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu F10_2018.pdf (16,8 MB)
Wykład


Rafał Kotyński

Wykład 9: struktury cienkowarstwowe, metoda macierzy przejścia i rozpraszania

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu F9_2018.pdf (8,3 MB)
Wykład


Krzysztof Czajkowski

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń Series 5.pdf (63,4 KB)
Skrypt do ćwiczeń seria5.pdf (66,5 KB)
Ćwiczenia


Rafał Kotyński

Wykład 8: Holografia i elementy dyfrakcyjne

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu F8_2018.pdf (11,6 MB)
Wykład


Rafał Kotyński

Wykład 7: Dyfrakcja w polu dalekim; elementy dyfrakcyjne

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu F7_2018.pdf (1,7 MB)
Wykład


Krzysztof Czajkowski

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń seria 4.pdf (44,8 KB)
Skrypt do ćwiczeń Series 4.pdf (46,1 KB)
Ćwiczenia


Rafał Kotyński

Wykład 6: podstawy teorii dyfrakcji

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu F6_2018.pdf (2,4 MB)
Wykład


Rafał Kotyński

Współczynnik załamania: fazowy, grupowy, efektywny, dyspersja, powolne światło.

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu F5_2018.pdf (25,8 MB)
Wykład


Krzysztof Czajkowski

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń seria 3.pdf (55,3 KB)
Skrypt do ćwiczeń Series 3.pdf (60,5 KB)
Ćwiczenia


Rafał Kotyński

Wykład 4: polaryzacja światła cd; załamanie światła na granicy ośrodków; wzory Fresnela; fale ewanescentne

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu F4_2018.pdf (17,5 MB)
Wykład


Rafał Kotyński

Wykład 3: polaryzacja światła

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu F3_2018.pdf (10,1 MB)
Wykład


Rafał Kotyński

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń Series 2.pdf (102,7 KB)
Skrypt do ćwiczeń seria 2.pdf (64,5 KB)
Ćwiczenia


Rafał Kotyński

Przykłady rozwiązań r. Helmholtza, zasada superpozycji, interferencja, koherencja.

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu F2_2018.pdf (13,7 MB)
Wykład


Rafał Kotyński

Wykład 1

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu F1_2018.pdf (7,1 MB)
Wykład


Krzysztof Czajkowski

Dokumenty do zajęć:
Informacje dla studentów zasady-zaliczania2018.pdf (25,0 KB)
Wykład


Krzysztof Czajkowski

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń seriaI.pdf (63,0 KB)
Skrypt do ćwiczeń Series 1-eng.pdf (56,7 KB)
Ćwiczenia