IGFFotonika

Wykład dotyczący podstaw fotoniki, uzupełniony ćwiczeniami o charakterze numerycznym. Przedmiot przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku Inżynieria nanostruktur.

Fotonika (w USOS)

Egzaminy (ustne) odbywać się będą w piątek, 8 lutego w sali 1.29 w godzinach 9-18. Osoby, które mają ograniczenia czasowe w tym dniu, proszę o wcześniejszy kontakt. Istnieje też możliwość zorganizowania części egzaminów wcześniej, w czwartek 7 lutego, albo w terminie "zerowym" przed sesją.

 

 

Osobom zainteresowanym fotoniką proponujemy wzięcie udziału w następujących zajęciach w najbliższym semestrze (w razie potrzeby za zgodą zainteresowanych możliwa jest modyfikacja zaproponowanych terminów):

Plazmonika (wykład 30h poswięcony plazmonice)

Metody obliczeniowe mikrooptyki i fotoniki (wykład 30h + ćwiczenia numeryczne 45h dotyczące metod obliczeniowych wykorzystywanych do opisu układów fornicznych ,kryształów i światłowodów fotonicznych, struktur podfalowych itp.)

Proseminarium fotoniki (Proseminarium studenckie B2 poswięcone współczesnym zagadnieniom fotoniki)

 

Rok akademicki: 2018/2019
Semestr: zimowy


Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć
Dokumenty do zajęć:
Informacje dla studentów
Fotonika godziny egzaminu.pdf (49,9 KB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
pytania egzaminacyjne.pdf (62,2 KB)
Skrypt do wykładu
pytania egzaminacyjne en.pdf (60,7 KB)
Wykład

Krzysztof Czajkowski

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń
seria6.pdf (49,9 KB)
Skrypt do ćwiczeń
Series6.pdf (51,3 KB)
Ćwiczenia

Krzysztof Czajkowski

Dokumenty do zajęć:
Informacje dla studentów
zasady-zaliczania2018.pdf (25,0 KB)
Wykład

Krzysztof Czajkowski

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń
seriaI.pdf (63,0 KB)
Skrypt do ćwiczeń
Series 1-eng.pdf (56,7 KB)
Ćwiczenia

Wykład 14: Podsumowanie, uzupełnienie

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
F14_2018.pdf (7,3 MB)
Wykład

Wykład 13: Elementy plazmoniki

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
F13_2018.pdf (7,3 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
F12_2018.pdf (4,4 MB)
Wykład

Krzysztof Czajkowski

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń
Series_7.pdf (56,7 KB)
Skrypt do ćwiczeń
seria_7.pdf (56,5 KB)
Ćwiczenia
Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
F11_2018.pdf (7,0 MB)
Wykład

Wykład 10: periodyczne struktury cienkowarstwowe; kryształy fotoniczne

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
F10_2018.pdf (16,8 MB)
Wykład

Wykład 9: struktury cienkowarstwowe, metoda macierzy przejścia i rozpraszania

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
F9_2018.pdf (8,3 MB)
Wykład

Krzysztof Czajkowski

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń
Series 5.pdf (63,4 KB)
Skrypt do ćwiczeń
seria5.pdf (66,5 KB)
Ćwiczenia

Wykład 8: Holografia i elementy dyfrakcyjne

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
F8_2018.pdf (11,6 MB)
Wykład

Wykład 7: Dyfrakcja w polu dalekim; elementy dyfrakcyjne

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
F7_2018.pdf (1,7 MB)
Wykład

Krzysztof Czajkowski

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń
seria 4.pdf (44,8 KB)
Skrypt do ćwiczeń
Series 4.pdf (46,1 KB)
Ćwiczenia

Wykład 6: podstawy teorii dyfrakcji

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
F6_2018.pdf (2,4 MB)
Wykład

Współczynnik załamania: fazowy, grupowy, efektywny, dyspersja, powolne światło.

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
F5_2018.pdf (25,8 MB)
Wykład

Krzysztof Czajkowski

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń
seria 3.pdf (55,3 KB)
Skrypt do ćwiczeń
Series 3.pdf (60,5 KB)
Ćwiczenia

Wykład 4: polaryzacja światła cd; załamanie światła na granicy ośrodków; wzory Fresnela; fale ewanescentne

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
F4_2018.pdf (17,5 MB)
Wykład