IGFNarodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS14

16 maja 2018 12:38

Do finansowania zostały zakwalifikowane dwa projekty typu OPUS.

  1. w Zakładzie Optyki Informacyjnej projekt pt. "Nadrozdzielczość ukryta w polu dalekim i przekształcenia przestrzenno-widmowe", kierownik: dr hab. Rafał Kotyński
  2. w Zakładzie Fizyki Atmosfery projekt pt. "Oddziaływanie aerozolu na własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne mgły", kierownik: dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW

Opublikowano dnia - 16 maja 2018 12:38
Ostatnia zmiana - 18 maja 2018 12:25


Cofnij