IGFmgr Małgorzata Nurek-Malinowska

Małgorzata Nurek-Malinowska  
Institute of Geophysics
Atmospheric Physics Department
ul. Pasteura 5, room: B4.43
+ 48 22 55 32 043
mnurek@fuw.edu.pl

Education

Studia na Wydziale Fizyki UW ukończone w 1977 r.

Employment

Wydział Fizyki UW od 1 październiaka 1977 r.