IGFprof. dr hab. Leszek Czechowski

Leszek Czechowski  
Head of LPD
Assistant Professor
Institute of Geophysics
Litospheric Physics Department
ul. Pasteura 5, room: B4.03
+48 22 55 32 003
lczech@fuw.edu.pl
lczecho@op.pl

Education

 • Profesor nauk fizycznych, 2018
 • Habilitacja w dziedzinie nauk przyrodniczych w zakresie geofizyki - fizyki litosfery, Instytut Geofizyki PAN, 1993
  Tytuł pracy: Wybrane problemy teoretyczne konwekcji w płaszczu Ziemi.

Pełnione funkcje (en)

 • od 2012 kierownik Zakładu Fizyki Litosfery

Dydaktyka (en)

 • promorstwo prac licencjackich i magisterskich
 • wykład: Budowa, ewolucja i metody badania wnętrza Ziemi
 • wykład: Fizyka dla humanistów
 • wykład: Fizyka w domu i w naukach o Ziemi
 • wykład: Wybrane zagadnienia z fizyki litosfery i planetologii
 • wykład: Elastomechanika
 • wykład: Planety ich powierzchnie i wnętrza
 • wykład: Geotermodynamika

Research project

PhD

Msc

Bachelor

Master of Science Dissartation