IGF


Leszek Czechowski
 
prof. dr hab. Leszek Czechowski
Professor
Institute of Geophysics
Atmospheric Physics Department
ul. Pasteura 5, room: B4.03
+48 22 55 32 003
lczech@fuw.edu.pl

Education

 • Profesor nauk fizycznych, 2018
 • Habilitacja w dziedzinie nauk przyrodniczych w zakresie geofizyki - fizyki litosfery, Instytut Geofizyki PAN, 1993
  Tytuł pracy: Wybrane problemy teoretyczne konwekcji w płaszczu Ziemi.

Functions performed

 • 2012-2020 kierownik Zakładu Fizyki Litosfery

Didactics

 • promorstwo prac licencjackich i magisterskich
 • wykład: Budowa, ewolucja i metody badania wnętrza Ziemi
 • wykład: Fizyka dla humanistów
 • wykład: Fizyka w domu i w naukach o Ziemi
 • wykład: Wybrane zagadnienia z fizyki litosfery i planetologii
 • wykład: Elastomechanika
 • wykład: Planety ich powierzchnie i wnętrza
 • wykład: Geotermodynamika

Research project

PhD

Msc

Bachelor

Habilitation dissertations


 • Mariusz Majdański, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, 2014

 • Jolanta Nastula, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, 2002

Master of Science Dissartations

Bachelor thesis

Master of Science Dissartation