IGFmgr Justyna Kiermasz

Justyna Kiermasz  
PhD student
Institute of Geophysics
Information Optics Department
ul. Pasteura 5, room: B4.30
+48 22 55 32 030
Justyna.Wosik@fuw.edu.pl

Education

  • Magister Optometrii, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016
    Tytuł pracy: "Optometria geriatryczna - opracowanie standardu badania"
    Promotor: prof. dr hab. Ryszard Naskręcki 
  • Licencjat z Optyki okularowej i optometrii, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
    Tytuł pracy: "Test Farnswortha-Munsella 100-Hue - opracowanie procedury badania i wstępna analiza wyników"
    Promotor: dr n.med. Anna Maria Ambroziak

 

Didactics

Laboratorium Optyki Widzenia

 

Popularizing science

Opiekun koła naukowego Optyki okularowej i optometrii

Festiwal Nauki 2017, Badania przesiewowe wzroku dzieci