IGFmgr inż. Dominik Dobrakowski

Dominik Dobrakowski  
PhD student
Institute of Geophysics
Information Optics Department
ul. Pasteura 5, room: B4.21
+48 22 55 32 021
Dominik.Dobrakowski@fuw.edu.pl

Anti-resonant fibers, linear simulations of optical fibers, ultrafast optics (supercontinuum generation, pulse lasers, optical fiber amplifiers)

Education

  • Warsaw University of Technology, Faculty of Physics, field of study: Photonics, second-cycle (MSc) studies, master thesis: Anti-resonant hollow-core fibers (2017)
  • Warsaw University of Technology, Faculty of Physics, field of study: Fotonika (Photonics), first-cycle (BSc) studies, bachelor thesis: Wpływ warstwy konwertującej widmo promieniowania słonecznego na wydajność energetyczną krzemowego ogniwa fotowoltaicznego (2016)

Employment

  • od 2017: doktorant w Zakładzie Optyki Informacyjnej Wydziału Fizyki UW
  • od 2017: inżynier w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych

Research project