IGFmgr Maciej Waruszewski

Maciej Waruszewski  
Institute of Geophysics
Atmospheric Physics Department
ul. Pasteura 5, room: B4.21
+48 22 55 32 021
mwarusz@igf.fuw.edu.pl

Education

Licencjat Fizyki, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Temat pracy: "Bilardy chaotyczne"
Promotor: dr hab. Piotr Szymczak
Rok: 2010

Magister Fizyki, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Temat pracy: "Agregacja cząstek sferycznych i polimerów w przepływie ścinającym"
Promotor: dr hab. Piotr Szymczak
Rok: 2013

Employment

  • od 2013 - doktorant, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Dydaktyka (en)

  • 2013/2014 - ćwiczenia z programowania

Research project