IGFprof. dr hab. Szymon P. Malinowski

Szymon P. Malinowski  
Director IGF
professor
Institute of Geophysics
Atmospheric Physics Department
ul. Pasteura 5, room: B4.42
+48 22 55 32 042
malina@igf.fuw.edu.pl
malina@fuw.edu.pl
 • Physics of clouds and precipitation

 • Atmospheric turbulence

 • Numerical modeling of atmospheric flows

 • Attmospheric airborne measurements

 • Remote sensing

 • Scaling and nonlinear processes in the atmosphere

Stopnie i tytuły (en)

 • Titular professorship in Earth Sciences, 2008.
 • Habilitation in Physical Sciences, branch: Geophysics, specialization: Atmospheric Physics. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences,  1998.
 • PhD in Geophysics, Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, 1988
  Dissertation: Cooling Tower and stack plumes in various atmospheric conditions: focus on mixing processes.
  Supervisor: prof. dr hab. Krzysztof Haman.
 • M.Sc in Physics,  Atmospheric Physics, University of Warsaw, Faculty of Physics, 1982
  Dissertation: Elevation of stack plumes in various meteorological conditions.
  Supervisor: prof. dr hab. Krzysztof Haman

Employment

 • since 2002: professor, University of Warsaw, Faculty of Physics,Institute of Geophysics
 • 1992-2002: adjoint professor University of Warsaw, Faculty of Physics,Institute of Geophysics
 • 1990-1992: research scientist, Universite du Quebec a Montreal, Canada
 • 1988-1990: adjoint professor, University of Warsaw, Faculty of Physics,Institute of Geophysics
 • 1987-1988: assistant professor, University of Warsaw, Faculty of Physics,Institute of Geophysics
 • 1982-1986: PhD student, Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences.

Scholarships and scientific stays abroad

 • 2013 - 2014: Visiting professor, Institut für Physik der Atmosphäre, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germany;
 • 2011: six weeks programme in Kavli Institute for Theoretical Physics University of California, Santa Barbara, USA;
 • 1995-2012: multiple mid length (few weeks to 2 months) Visiting Scientist in the National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, USA;
 • 1994-2000: multiple mid-lenghth visits to Institut für Physik der Atmosphäre, DLR, Oberpfaffenhofen, Germany;
 • 1993 i 1995: two-week long visits to  Centre National de Recherches Météorologiques, Toulouse, France;
 • 1990-1992:  research scientist, Universite du Quebec a Montreal, Kanada;

Pełnione funkcje (en)

 • since 2016 - director of the Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw
 • 2002-2013 - head, Atmospheric Physics Division, Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw

Promotor prac doktorskich (en)

 • Andrzej Wyszogrodzki, 2001, The influence of internal gravity waves on the lower atmosphere, University of Warsaw, Faculty of Physics
 • Piotr Banat, 2001 Laboratry investigations of turbukent mixing in clouds, University of Warsaw, Faculty of Physics
  Mirosław Andrejczuk.2004, Effect od water on small-scale turbulence in clouds,  University of Warsaw, Faculty of Physics
 • Adam Jaczewski .2005, Statistical analysis of cloud droplet spatial distribution observed in laboratory conditions, Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences.
 • Marcin Witek, .2008, Sea salt aerosol in global transport models - results, validations, and model imrovements", University of Warsaw, Faculty of Physics, co-supervisor Dr. Piotr Flatau, Scripps Institution for Oceanography UCSD San Diego, USA.
 • Zbigniew Piotrowski,.2010, Numerical simulations of convection in geophysical flows”, University of Warsaw, Faculty of Physics, co-supervisor Dr. Piotr K. Smolarkiewicz, National Center of Atmospheric Research, Boulder, CO, USA.
 • Michał Posyniak, 2013, Remote sensing of optical properties of atmospheric aerosols, University of Warsaw, Faculty of Physics, co-supervisor Prof. Tadeusz Stacewicz, Institute of Experimental Physics, Gaculty of Physics, University of Warsaw.
 • Aleksandra Ewa Kardaś, Remote sensing investigation of optical and physical properties of cloud and atmoepheric aerosol particles, University of Warsaw, Faculty of Physics
 • Dariusz Baranowski, 2015, Air-sea interaction in tropical atmosphere: influence of ocean mixing on atmospheric processes, University of Warsaw, Faculty of Physics. co-supervisor Dr. Piotr Flatau, Scripps Institution for Oceanography UCSD San Diego, USA.

Popularyzacja nauki (en)

Członkostwo w komitetach i organizacjach (en)

 • since 2016: chair, Committee of Geophysics, Polish Academy of Sciences
 • since 2016: member, Fluid Mechanics Section, Committee of Mechanics, Polish Academy of Sciences
 • 2007-2015 deputy chair, Committee of Geophysics, Polish Academy of Sciences
 • 2006-2010: member, steering committee, International Collaboration in Turbulence Research (ICTR)
 • 2003-2006: member Komitetu Geofizyki PAN
 • 2002-2005: member Program Committee of the Center for Op[en and Multimedia Education, University of Warsaw
 • 2000-2008: członek Executive Committee of the International Commission on Clouds and Precipitation, IAMAS, IUGG
 • since 1999: member, scientific Council, Institute of Geophysics, Faculty of Physics, University of Warsaw
 • 1996-2003, and since 2008 - : member, Council, Faculty of Physics, University of Warsaw

Działalność w towarzystwach naukowych (en)

 • since 2011: correponding member, Societas Scientarum Varsaviensis

Promotor prac licencjackich i magisterskich (en)

 

Magisteria:

 • Aleksander Curyło: Nieliniowe diagramy mieszania w zastosowaniu do fizyki chmur, Wydział Fizyki UW, 1996.
 • Barbara Żelazińska: Problemy inicjalizacji modelu RAMS, Wydział Fizyki UW, 1996.
 • Piotr Banat: Badanie fraktalnych własności obrazów z komory chmurowej, Wydział Fizyki UW, 1997.
 • Andrzej Wyszogrodzki: Numeryczny model przepływu powietrza atmosferycznego nad terenem o rozbudowanej topografii, Wydział Fizyki UW, 1997.
 • Adam Jaczewski: Analiza procesu mieszania chmury z powietrzem w małych skalach, Wydział Fizyki UW, 1998.
 • Tomasz Sikora: Parametryzacja turbulencji podskalowej w modelu numerycznym EULAG, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, 2000.
 • Marta Cwalina: Wpływ Oscylacji Północnego Atlantyku na zjawiska klimatyczne Polski i Europy Środkowej, 2001.
 • Barbara Brzóska: Własności optyczne stratocumulusów, Wydział Fizyki UW, 2002.
 • Zbigniew Piotrowski: Mesoscale modeling of atmospheric flows over complicated topography, Wydział Fizyki UW, (MISMAP) 2003.
 • Marcin Witek: Szybki model transferu promieniowania w atmosferze, Wydział Fizyki UW, 2003; współpromotor dr Piotr Flatau, Scripps Institution for Oceanography, USA.
 • Piotr Korczyk: Pole prędkości w mieszaniu turbulencyjnym chmury z otoczeniem - obserwacje laboratoryjne metodą PIV, Wydział Fizyki UW, 2003.
 • Anna Karolina Jagodnicka: Statystyczna prognoza stężeń ozonu w dolnej troposferze, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska UW, 2004.
 • Julita Biszczuk: Analiza rozkładu przestrzennego kropel chmurowych, Wydział Fizyki UW, 2004.
 • Piotr Drzewiecki: Modelowanie procesów konwekcyjnych nad południową Polską, Wydział Fizyki UW, 2005.
 • Anna Karolina Jagodnicka: Prosta automatyczna stacja meteorologiczna w szkole pomiar zmienności ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza, Wydział Fizyki UW, (NKF), 2005.
 • Aleksander Nowiński: Zastosowanie metody deformacyjnej analizy błędu do numerycznych modeli prognoz pogody na przykładzie wyników modelu UMPL, Wydział Fizyki UW, 2006, współpromotor: dr hab. Marek Niezgódka, prof. UW, ICM UW.
 • Michał Łopacki: Analiza drobnoskalowych fluktuacji temperatury w chmurach, Wydział Fizyki UW, (MISMAP), 2006.
 • Jakub Krawczyk: Problem warunków początkowych w mezoskalowym modelu przepływów atmosferycznych, Wydział Fizyki UW, 2006, współpromotor: dr Bogumił Jakubiak, ICM UW.
 • Jerzy Konarski: Mezoskalowa prognoza pogody metodą wiązek, Wydział Fizyki UW, 2006, współpromotor prof. dr hab. Roman Żelazny, IPJ.
 • Dariusz Baranowski: Oddziaływanie cyklonów tropikalnych z oceanem. Wydział Fizyki UW, 2010, współpromotor dr Piotr Flatau (Scripps/NRL).
 • Marta Kopeć: Mieszanie turbulencyjne w wierzchołkowej warstwie Statocumulusa - modelowanie numeryczne. Wydział Fizyki UW, 2010.
 • Anna Górska: Laboratoryjne badanie ruchu kropel chmurowych techniką Particle Image Velocimetry (PIV). Wydział Fizyki UW, 2012.
 • Katarzyna Karpińska: Rozkład przestrzenny kropel chmurowych w małych skalach. Wydział Fizyki, Astronomii i Imformatyki Stosowanej UJ, 2013, współpromotor: prof. Jakub Zakrzewski
 • Katarzyna Nurowska: Wysokorozdzielcze symulacje numeryczne przepływów nad górami.Wydział Fizyki UW, 2014, współpromotor dr Zbigniew Piotrowski, IMGW.
 • Jakub Nowak: Holograficzne pomiary kropelek na granicy chmury w warunkach laboratoryjnych, Wydział Fizyki UW, 2016.

 

Licencjaty:

 • Igor Zalewski: Krótkoterminowe prognozy pogody, Wydział Fizyki UW, 1996.
 • Julita Biszczuk: Wirowość planetarna i względna oraz wirowość potencjalna w przepływach atmosferycznych w skali synoptycznej, Wydział Fizyki UW, 2001.
 • Jacek Szczęsny: Serwer WWW informacji meteorologicznych, Wydział Fizyki UW, 2003.
 • Monika Czarnecka: Serwer WWW informacji meteorologicznych, Wydział Fizyki UW, 2003.
 • Dariusz Pomirski: Serwer WWW informacji meteorologicznych, Wydział Fizyki UW, 2004.
 • Nikodem Dobrzański: Symulacje numeryczne smug kominowych modelem jednowymiarowym, Wydział Fizyki UW, 2005.
 • Adam Staśkiewicz: Rozwój technik rakietowych od starożytności do teraźniejszości ze szczególnym uwzględnieniem rakiet meteorologicznych, Wydział Fizyki UW, 2007.
 • Anna Parapura: MSG - Meteosat drugiej generacji - geostacjonarny satelita meteorologiczny: podręcznik uzytkownika obrazów satelitarnych, Wydział Fizyki UW, 2008.
 • Karolina Kucharczyk: Fizyczne podstawy zmiany klimatu, Wydział Fizyki UW, 2008.
 • Jakub Maksymowicz: Ceilometr – lidar mikroimpulsowy do badania pionowej struktury atmosfery. Zasada działania i wizualizacja wyników pomiarów. Wydział Fizyki UW, 2009.
 • Anna Górska: Modelowanie warstwy wierzchołkowej chmury Stratocumulus w warunkach laboratoryjnych. Wydział Fizyki UW, 2011.
 • Katarzyna Nurowska: Turbulencja w górnej warstwie stratocumulusa – analiza danych pomiarowych. Wydział Fizyki UW, 2012.

Działalność redakcyjna (en)

 
Redaktor (associate editor) czasopism:

 Redaktor wydań specjalnych:

 • Atmospheric Research Volume 82, Issues 1-2, Pages 1-462 (November 2006), 14th International Conference on Clouds and Precipitation14th ICCP, 14th International Conference on Clouds and Precipitation Bologna, Italy, Edited by Wojciech W. Grabowski, Alexei V. Korolev, Ulrike Lohmann and Szymon P. Malinowski,
 • New Journal of Physics 10 July 2008 focus issue: "Focus on Cloud Physics" Gregory Falkovich and Szymon P Malinowski, 2008 New J. Phys. 10 075012 doi:10.1088/1367-2630,
 • Acta Geophysica vol. 59, no. 6, Dec. 2011, topical issue "Modeling Atmospheric Circulations with Sound-Proof Equations, DOI:10.2478/s11600-011-0057-6, editors: Szymon P. Malinowski, Andrzej A. Wyszogrodzki and Michał Ziemiański.

Recenzje profesorskie (en)

1. dr. hab. Stanisław Pogorzelski, Instytut Oceanologii PAN, 2012.
2. dr hab. Dariusz Stramski, Instytut Oceanologii PAN, 2014.
3. dr hab. Jacek Piskozub, Instytut Oceanologii PAN, 2014.
4. dr Włodzimierz (Walter) Kofman, CBK PAN 2014.
5. dr hab. Jan Błęcki, CBK PAN, 2015.

Recenzent prac doktorskich (en)


Recenzje rozpraw doktorskich:

 1. Holger Siebert, „Tethered-Ballon Borne Turbulence measurements in the Cloudy Boundary Layer, Universität Leipzig, Fakultät für Physik und Geowissenschaften, Niemcy, 2001.

 2. Joanna Strużewska, „Wpływ warunków meteorologicznych na kształtowanie się podwyższonych stężeń ozonu w dolnej troposferze”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, 2002.

 3. Kamil Stelmaszczyk, „Analiza sygnałów lidarowych”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 2003.

 4. Stefano Redaelli, „Chaos and Noise in the Solar Wind Flow (Chaos i szum w wietrze słonecznym)”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 2003.

 5. Katarzyna Michałowska-Knap, „Zastosowanie liniowych modeli hydrodynamicznych do modelowania przepływów mezoskalowych w złożonych warunkach terenowych”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, 2003-2012.

 6. Małgorzata Zdunek, „Studium modelowe transportu i przemian ozonu i jego prekursorów w strefie frontu chłodnego”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska,2004.

 7. Marcin Zientara, „Badanie parowania naładowanych mikrokropli wody”, Instytut Fizyki PAN, 2004.

 8. Bogdan Rosa, „Analiza turbulencji powstającej za osłoną samolotowego ultraszybkiego termometru chmurowego”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 2005.

 9. Marek Strumik, “Testing for nonlinear dynamics in the solar wind plasma”, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa, 2006.

 10. Katrin Lehmann, “Experimental Investgations of the Influence of turbulent Mixing on Cloud Microphysical Processes”, Der fakultat der Physik und Geowissenschafen der Universitat Leipzig, Niemcy, 2007.

 11. Paulina Wolkenberg, “Termiczna struktura atmosfery Marsa na podstawie wybranych pomiarów spektrofotometrem PFS podczas misji Mars Express”, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa, 2007.

 12. Krzysztof Dekajło: "Analiza stabilności przepływów termicznych w pochyłej geometrii", Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa, 2008.

 13. Anna Wawrzaszek: "Analiza skalowania multiftaktalnego turbulencji wiatru słonecznego”, Centrum Badań Kosmicznych PAN, 2009.

 14. Zenon Nieckarz: „Ocena aktywności tropikalnych obszarów burzowych na podstawie wskaźnika intensywności wyładowań atmosferycznych”, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, 2009.

 15. Joanna Sławińska: „Impact of Entrainment and Mixing on Optical Properties of Shallow Cumulus Clouds”, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, 2011.

 16. Marek Kubicki: „Analiza wpływu turbulencji na strukturę pola elektrycznego w granicznej warstwie atmosfery”, Instytut Geofizyki PAN, 2011.

 17. Dorota Jarecka: „Mieszanie turbulencyjne a procesy mikrofizyczne w chmurach warstwy granicznej”, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, 2012.

 18. Mariusz Zieliński, „Obszarowe charakterysytyki turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego w świetle pomiarów scyntylometrycznych w Łodzi" , Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, 2015.

 

Recenzje rozpraw habilitacyjnych:

 • dr Hanna Pawłowska, „Mikrofizyczne i radiacyjne własności chmur stratocumulus”, Instytut Geofizyki PAN, 2000.
 • dr Tomasz Petelski, “Strumienie aerozoli morskich w przywodniej warstwie atmosfery”, Instytut Oceanologii PAN, 2006.
 • dr Robert Twardosz, “Dobowy przebieg opadów atmosferycznym w ujęciu synoptycznym i probabilistycznym na przykładzie Krakowa (1886-2002)”, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, 2006.
 • dr Tymon Zieliński, “Fizyczne właściwości przywodnej warstwy aerozolu w brzegowym obszarze morza”, Instytut Oceanologii PAN, 2007.
 • dr inż. Paweł Licznar, "Generatory syntetycznych szeregów opadowych do modelowania sieci kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych", Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, 2010.
 • dr Piotr Flatau, „Opracowanie dokładnych rozwiązań problemu rozpraszania promieniowania elektromagnetycznego na niesferycznych cząstkach w przybliżeniu dyskretnych dipoli (DDA) oraz metody wielokrotnego rozpraszania”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 2012.
 • dr Anita Lewandowska, "Chemizm aerozoli w rejonie Zatoki Gdańskiej", Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, 2012.
 • dr Daniel Jakubczyk, "Badania termodynamiki parowania swobodnych, pojedynczych kropel w skali mikro i nano”, Instytut Fizyki PAN, 2015.
 • dr Zenon Nieckarz, “Metody oceny i analiza elektrycznej aktywności burzowej w różnych skalach przestrzennych”, Instytut Geofizyki PAN, 2017.

Research project

Field Experiment

PhD

Msc

Bachelor

 • Jakub Kwiatkowski, 2018, High-frequency airborne temperature measurements analyzed with artificial intelligence techniques, Wydzial Fizyki
 • Katarzyna Nurowska, 2012, , Wydział Fizyki UW
 • Anna Górska, 2011, , Wydział Fizyki UW
 • Jakub Maksymowicz, 2009, , Wydział Fizyki UW
 • Karolina Kucharczyk, 2008, , Wydział Fizyki UW
 • Anna Parapura, 2008, , Wydział Fizyki UW
 • Adam Staśkiewicz, 2007, , Wydział Fizyki UW
 • Nikodem Dobrzański, 2005, , Wydział Fizyki UW
 • Dariusz Pomirski, 2004, , Wydział Fizyki UW
 • Jacek Szczęsny, 2003, , Wydział Fizyki UW
 • Monika Czarnecka, 2003, , Wydział Fizyki UW
 • Julita Biszczuk, 2002, , Wydział Fizyki UW
 • Igor Zalewski, 1996, , Wydział Fizyki UW

Msc

 • Jakub Krawczyk, 2006, , Wydział Fizyki UW
 • Devenish, B.J., Bartello, P., Brenguier, J.-L., Collins, L.R., Grabowski, W.W., Ijzermans, R.H.A., Malinowski, S.P., Reeks, M.W., Vassilicos, J.C., Wang, L.-P., Warhaft, Z., 2012: Droplet growth in warm turbulent clouds, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol. 138 , pp. 1401–1429 , 10.1002/qj.1897
 • Stevens B., Lenschow D.H., Vali G., Gerber, H, Bandy, A., Blomquist, B., Brenguier, J.L., Bretherton, C.S., Burnet, F., Campos, T. Chai, S., Faloona, I., Friesen, D., Haimov, S., Laursen, K. Lilly, D.K., Loehrer, S.M., Malinowski, S.P., Morley, B, Petters, M.D., Rogers, D.C., Russell, L., Savic-Jovac, V., Snider, J.R., Straub, D., Szumowski, M.J., Takagi, H. Thornton, D.C. Tschudi, M., Twohy, C., Wetzel, M., van Zanten, M.C., 2003: Dynamics and chemistry of marine stratocumulus – Dycoms-II, Bulletin of the American Meteorological Society, vol. 84 , pp. 579-593 , 10.1175/BAMS-84-5-579

Master of Science Dissartation

Bachelor thesis