IGFThesis topic

Compressive spectrometry with use of dynamic phase delay components

Promoter: dr hab. Rafał Kotyński, rafalk@fuw.edu.pl, tel. 32.008

Type of thesis: Bachelor thesis

Organization unit: IOD

Availability period: 2018/2019

Celem pracy jest wzięcie udziału w modelowaniu, zaprojektowaniu i wykonaniu nowego rodzaju układu spektrometru oraz docelowo spektrometru obrazującego nie zawierającego pryzmatów, ani siatek dyfrakcyjnych. Działanie układu będzie wykorzystywać pomiar pośredni natężenia światła za pomocą fotodiody lub kamery, za układem złożonym z dwóch polaryzatorów i ciekłokrystalicznej płytki opóźniającej z dynamicznie modulowanym opóźnieniem (por. August i Stern, Opt. Lett. 38,4996, 2013). Rekonstrukcja mierzonego widma wymaga rozwiązania być może niejednoznacznie określonego problemu odwrotnego. Temat obejmujący modelowanie i/lub pracę doświadczalną może być przeznaczony dla jednej lub dwóch osób.


Back