IGFMetody Obliczeniowe Mikrooptyki i Fotoniki

dr hab. Rafał Kotyński

Academic year: 2019/2020
Semester: summer

LECTURE DESCRIPTION

MOMIF - Zaliczenie i egzamin

Dnia 26 czerwca w godzinach 9-14 będą się odbywały egzaminy ustne, które będą dotyczyły omówienia programów zaliczeniowych. Rozmowa odbędzie się zdalnie na platformie google.

Zaliczenie polega na przedstawieniu przygotowanego w domu czytelnie opisanego zbioru wybranych 10 programów dotyczących przynajmniej 5 różnych tematów (wykładów). Programy te nie później niż do końca sesji należy umieścić na własnym dysku google, udostępnić go mnie czyli użytkownikowi r.kotynski@uw.edu.pl do oceny i uzyskać potwierdzenie mailowe, że je otrzymałem. Mniejsza liczba programów nie wystarcza do zaliczenia przedmiotu. Nie będą brane pod uwagę zupełnie trywialne modyfikacje programów przykładowych (dot. symulacji meep/mpb). W przypadku przedstawienia większej liczby programów, należy wskazać 10, które podlegają ocenie. Przedstawienie samodzielnie przygotowanych, poprawnie działających i opisanych programów pozwala uzyskać ocenę dobrą (4). Uzyskanie oceny bardzo dobrej (5) wymaga, aby przynajmniej jeden z dziesięciu programów dotyczył "zadania na piątkę" (bardziej rozbudowany indywidualnie zdefiniowany problem do rozwiązania). Terminem na uzyskanie zaliczenia jest 25 czerwca.

Każdy oceniany program powinien zaczynać się od komentarza zawierającego informację o autorze oraz od przynajmniej jednozdaniowej informacji nt. problemu jaki rozwiązuje i metody z jakiej korzysta. Każdy program powinien dać się uruchomić bez zwracania komunikatu o błędzie (można ew. zawrzeć informację o wersji pythona/matlaba/julii/octave/mpb/meep itp dla której działał poprawnie). W miarę możliwości, program powinien przedstawiać wyniki w postaci graficznej na odpowiednio opisanym wykresie.


Jeśli dla zrozumienia działania programu jest to potrzebne, można umieścić wyjaśnienia dot. działania programu w oddzielnym pliku. W szczególności może to dotyczyć zadania na 5, zwłaszcza jeśli do jego wykonania użyty był pakiet inny niż omawiane na zajęciach.

Courses materials

FILTER
Lectures / Leader Lecture type