Ćwiczenia do wykładu ,,Termodynamika Atmosfery''

(semestr letni 2010/2011)

  tematyka AG slajdy
ob zd
Ćwiczenia 01 (2011-02-22 12:30) model atmosfery standardowej (temperatura, ciśnienie), abc sieci ZFA, gnuplot + 1 slajdy [PDF, 1,1 MiB]
Ćwiczenia 02 (2011-02-24 14:30) prawo Daltona, gęstość, stosunek zmieszania, koncentracja, stężenie, zawartość... (w kontekście wilgotności/pary wodnej) + 1 slajdy [PDF, 0,3 MiB]
Ćwiczenia 03 (2011-03-03 14:30) redukcja ciśnienia do poziomu morza, temperatura potencjalna + - slajdy [PDF, 1,5 MiB]
Ćwiczenia 04 (2011-03-09 09:45) temperatura potencjalna a stabilność, rozszerzalność cieplna powietrza i wody, gradient adiabatyczny + 1 slajdy [PDF, 0,3 MiB]
Ćwiczenia 05 (2011-03-10 14:15) zmienność ciepła właściwego z zawartością pary wodnej, zmienność ciepła utajonego z temperaturą, zależność temperatury od ciśnienia dla równowagi dwóch faz, temperatura wrzenia, temperatura topnienia + 1 slajdy [PDF, 0,3 MiB]
Ćwiczenia 06 (2011-03-16 09:45) diagram Stuvego: linie stałej temperatury potencjalnej i stałego stosunku zmieszania dla stanu nasycenia + - slajdy [PDF, 0,3 MiB]
Ćwiczenia 07 (2011-03-17 14:15) diagram Stuvego: wyznaczanie temperatury potencjalnej, poziom kondensacji wymuszonej, temperatura punktu rosy, proporcjonalność pola na diagramach temodynamicznych do pracy, emagram, tefigram, diagram ,,Skew-T/log p'' + 2 slajdy [PDF, 0,3 MiB]
Ćwiczenia 08 (2011-04-28 14:15) równanie pseudoadiabaty i jego rozwiązanie numeryczne (RK4), pseudoadiabaty na diagramie Stuvego, wodność adiabatyczna + 1 slajdy [PDF, 0,4 MiB]
Ćwiczenia 09 (2011-05-05 14:15) temperatury: wilgotnego termometru, punktu rosy, pozimu kondensacji wymuszonej, ekwiwalentna (i odpowiednie temperatury potencjalne) na diagramach termodynamicznych; poziomy: LCL, LFC, LBN, EL; indeksy CAPE i CIN[E] + 1 slajdy [PDF, 0,4 MiB]
Ćwiczenia 10 (2011-05-12 14:15) temperatura wirtualna, woda opadowa + 1 slajdy [PDF, 0,4 MiB]
Ćwiczenia 11 (2011-05-19 14:15) wirtualna temperatura potencjalna; różne rodzaje higrometrów a temperatura punktu rosy, wilgotność absolutna, wilgotność względna; wilgotność względna względem wody a lodu i proces Bergerona + - slajdy [PDF, 1,6 MiB]
Ćwiczenia 12 (2011-05-26 14:15) prawo Henry'ego i Raoulta, molowość, molalność, molarność, lotność, rozpuszczalność + 1 slajdy [PDF, 2,4 MiB]
Ćwiczenia 13 (2011-06-03 14:15) model numeryczny aktywacji jąder kondensacji + - slajdy [PDF, 3,0 MiB]
Egzamin (2011-06-15 10:00)   + - zadania [PDF, 370 KiB]
autor: Sylwester Arabas