Ćwiczenia do wykładu ,,Elementy Termodynamiki Atmosfery i Fizyki Chmur''

(semestr zimowy 2009/2010)

  tematyka LB AJ KS AS AZ slajdy
ob zd ob zd ob zd ob zd ob zd
Ćwiczenia 01 (2009-10-05 09:15) model atmosfery standardowej (temperatura), abc sieci ZFA, gnuplot + 0 + 1 - 0 - 0 + 1 slajdy [PDF, 1,1 MiB]
Ćwiczenia 02 (2009-10-13 11:15) model atmosfery standardowej (ciśnienie), mieszanina gazów doskonałych, koncentracja, stosunek zmieszania, stężenie - 1 + 1 + 0 + 1 + 1 slajdy [PDF, 2,1 MiB]
Ćwiczenia 03 (2009-10-15 13:30) gęstość, stosunek zmieszania, koncentracja, stężenie, zawartość... (w kontekście wilgotności/pary wodnej) + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 slajdy [PDF, 0,4 MiB]
Ćwiczenia 04 (2009-10-20 11:00) redukcja ciśnienia do poziomu morza, temperatura wirtualna + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 slajdy [PDF, 0,4 MiB]
Ćwiczenia 05 (2009-10-27 11:00) zastosowanie temperatury wirtualnej, geopotencjał + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 slajdy [PDF, 0,3 MiB]
Ćwiczenia 06 (2009-11-03 11:00) temperatura potencjalna, rozszerzalność cieplna powietrza i wody, gradient adiabatyczny - 1 + 1 + 0 + 1 + 1 slajdy [PDF, 6,3 MiB]
Ćwiczenia 07 (2009-11-10 11:00) zmienność ciepła właściwego z zawartością pary wodnej, zmienność ciepła utajonego z temperaturą, zależność temperatury od ciśnienia dla równowagi dwóch faz, temperatura wrzenia, temperatura topnienia + 1 + 1 + 0 - 1 - 1 slajdy [PDF, 0,6 MiB]
Ćwiczenia 08 (2009-11-16 10:15) potencjalna temperatura wirtualna, diagram Stuvego: linie stałej temperatury potencjalnej i stałego stosunku zmieszania dla stanu nasycenia, wyznaczanie temperatury potencjalnej, poziom kondensacji wymuszonej, temperatura punktu rosy + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 slajdy [PDF, 0,5 MiB]
Ćwiczenia 09 (2009-11-24 11:00) woda opadowa, wilgotność względna względem wody a lodu + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 slajdy [PDF, 0,6 MiB]
Ćwiczenia 10 (2009-12-01 11:00) prawo Henry'ego i Raoulta, molowość, molalność, molarność, lotność, rozpuszczalność + 1 + 1 + 0 + 1 - 1 slajdy [PDF, 2,6 MiB]
Ćwiczenia 11 (2009-12-08 11:00) równanie pseudoadiabaty i jego rozwiązanie numeryczne (RK4), pseudoadiabaty na diagramie Stuvego, wodność adiabatyczna + 0 + 0 - 0 - 0 + 0 slajdy [PDF, 0,6 MiB]
Ćwiczenia 12 (2009-12-15 11:00) temperatura punktu rosy, wilgotność absolutna, gradient pseudoadiabatyczny, potencjalna temperatura ekwiwalentna + .5 + 0 + 0 + 0 - 0 slajdy [PDF, 2,9 MiB]
Kolokwium (2010-01-05 11:00)  
Ćwiczenia 13 (2010-01-11 09:00) temperatura (potencjalna) wilgotnego termometru i temperatura (potencjalna) ekwiwalentna na diagramie Stuvego, proporcjonalność pola na diagramach temodynamicznych do pracy, emagram, tefigram, diagram ,,Skew-T/log p'' + 0 - 0 + 0 - 0 - 0 slajdy [PDF, 0,5 MiB]
Ćwiczenia 14 (2010-01-19 11:00) wodność (pseudo)adiabatyczna, potencjalna temperatura ekwiwalentna, konstrukcja diagramu ,,Skew-T/log p''; poziomy: LCL, LFC, LBN, EL; indeksy CAPE i CIN[E] + - + - + - - - - - slajdy [PDF, 0,6 MiB]
Egzamin (2010-02-04 13:00) zadania [PDF, 200 KiB]
Egzamin (2010-03-13 10:00) zadania [PDF, 1,9 MiB]
Ćwiczenia 15 (2010-04-27 13:00) model numeryczny aktywacji jąder kondensacji slajdy [PDF, 3,3 MiB]
  65 % 77 % 0 % 54 % 77 %  
autor: Sylwester Arabas