Ćwiczenia z Metod Przetwarzania Danych Meteorologicznych

(semestr zimowy 2009/2010)

slajdy z wykładow (slajdy z ćwiczeń w tabeli poniżej)

strona przedmiotu w USOSie

  dane narzędzia dygresje etc KB DJ MP KS ŁW slajdy
ob zd ob zd ob zd ob zd ob zd
Ćwiczenia 01 (2009-10-05 14:15) atmosfera standardowa GDL: składnia, sterowanie przepływem, typy danych, operatory, podział kodu na pliki, .compile, help, where() ssh, vim, screen, gpm, met-jobs 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 slajdy [PDF, 0,97 MiB]
Ćwiczenia 02 (2009-10-12 14:15) globalne dane klimatologiczne (pochodne reanalizy NCEP/NCAR) GDL: tworzenie wykresów: plot, oplot; odczyt z plików netCDF: ncdf_open, ncdf_close, ncdf_varget, ncdf_attget; operacje na tablicach: min, max, mean ncdump, ncgen, tar, wget, md5 1 ? 1 ? 1 1 1 0 0 0 slajdy [PDF, 1,4 MiB]
Ćwiczenia 03 (2009-10-19 14:15) dane z sondażu aerologicznego GDL: tworzenie wykresów: xyouts, device, set_plot; zapis do plików netCDF: ncdf_control, ncdf_attput, ncdf_varput; wykonywanie programów zewnętrznych: spawn; odczyt plików ASCII: read_ascii(); interpolacja: interpol(): inne: keyword_set(), n_params(), message format SVG 1 2 1 0 1 2 1 0 0 0 slajdy [PDF, 2,3 MiB]
Ćwiczenia 04 (2009-10-26 14:15) dane z sondażu aerologicznego, globalne dane klimatologiczne (pochodne reanalizy NCEP/NCAR) GDL: tworzenie wykresów (map): xyouts, plots, contour, map_set, map_grid, map_continents, map_2points, loadct vim: przydatne instrukcje 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 slajdy [PDF, 2,5 MiB]
Ćwiczenia 05 (2009-11-02 14:15) globalne dane klimatologiczne (pochodne reanalizy NCEP/NCAR) GDL: mean(), stddev(), total(), histogram(), pakiet TeXtoIDL, obsługa myszy i wielu okien: cursor, window, wset, wdelete   1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 slajdy [PDF, 0,4 MiB]
Ćwiczenia 06 (2009-11-09 14:15) dane z pomiarów lotniczych spektrometrem rozmiarów kropel churowych Fast-FSSP GDL: skrótowe nazwy argumentów i flag vim: numerowanie linii, podświetlanie składni, zawijanie wierszy, zapisywanie ustawień w pliku konfiguracyjnym 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 slajdy [PDF, 0,8 MiB]
Ćwiczenia 07 (2009-11-16 14:15) pomiary satelitarne ze spektrometrów MODIS GDL: operowanie składowymi barw, procedury tv i tvscl, funkcje rebin(), rotate(), bytscl(); odczyt danych z plików HDF narzędzia do stronicowania: more, less, most; obsługa strumieni standardowych; narzędzia HDF: hdp, h5dump 1 ? 0 0 1 0 1 0 1 1 slajdy [PDF, 2,6 MiB]
Ćwiczenia 08 (2009-11-23 14:15) prognozowane pola meteorologiczne z modelu NOAA GFS GDL: odczyt plików w formacie GRIB, zwalnianie pamięci funkcją temporary() IDL i emacs, narzędzia z pakietu ImageMagick, grib_dump 1 ? 0 0 1 0 1 0 1 0 slajdy [PDF, 4,4 MiB]
Ćwiczenia 09 (2009-11-30 14:15) pomiary temperatury oceanu w sieci boi NOAA AWK: podstawy składni, przetwarzanie dużych plików tekstowych gzip, gunzip, zcat, zmore, zless, ncftp, bzip2, ... formaty w stypu printf() 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 slajdy [PDF, 0,9 MiB]
Ćwiczenia 10 (2009-12-07 14:15) globalna reanaliza NASA MERRA GDL: reprezentacja czasu (timegen, caldat, julday, systime); generowanie liczb losowych o rozkładzie normalnym lub jednorodnym (randomn(), randomu()) Czas: UTC, UNIX, GPS, data juliańska, ISO-8601; data, cal, ntpdate 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 slajdy [PDF, 0,9 MiB]
Ćwiczenia 11 (2009-12-14 14:15) globalna reanaliza NASA MERRA GDL: rozwiązywanie zagadnienia własnego dla macierzy symetrycznych: eigenql(); interpolacja przy zmianie wymiarów tablicy o czynnik całkowity: rebin(); zmiana kształtu tablicy: reform(); wyznaczanie korelacji i kowariancji: correlate()   1 - 1 - 1 - 1 - 1 - slajdy [PDF, 1,5 MiB]
Ćwiczenia 12 (2010-01-04 14:15) dane z pomiarów radarami meteorologicznymi w sici BALTRAD GDL: dostęp do plików HDF5 (pliki, grupy, atrybuty, zbiory danych) h5dump 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 slajdy [PDF, 0,6 MiB]
Ćwiczenia 13 (2010-01-11 14:15) 12-letnia seria pomiarów stężenia CO2 ze stacji SMEAR II w Finlandii GDL: analiza fourierowska (funkcje fft(), linfit(), hanning()); wartości specjalne IEEE (NaN, +/-inf) i funckja FINITE() proste pętle w bashu; zarządzanie procesami (ps, kill, killall, top); scp; cat, tac, head, tail 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 slajdy [PDF, 0,5 MiB]
Ćwiczenia 14 (2010-01-19 14:15) dane z pomiarów radarami meteorologicznymi w sici BALTRAD GDL: analiza falkowa (funkcja wtn() - falki Daubechies); wykresy konturowe 3D - procedura CONTOUR   0 - 1 - 1 - 1 - 1 - slajdy [PDF, 0,7 MiB]
Ćwiczenia 15 (2010-02-24 13:15, 2010-03-02 13:15) LaTeX - - - - - - - - - - slajdy [PDF, 1,1 MiB]
  n.d. n.d. 72 % 58 % 65 %  
autor: Sylwester Arabas