Ćwiczenia z Metod Przetwarzania Danych Meteorologicznych

(semestr zimowy 2008/2009)

slajdy z wykładow (slajdy z ćwiczeń w tabeli poniżej)

strona przedmiotu w USOSie

programy: GNU Data Language, GNUplot, GNU Awk

  dane narzędzia dygresje etc DB WJ MM MT OZ IP slajdy rozw. zad.
ob zd ob zd ob zd ob zd ob zd ob zd
Ćwiczenia 01 (2008-10-03 14:15) atmosfera standardowa, dane ze stacji meteo IGF, sondaż aerologiczny gnuplot: składnia i operatory, znaki polskie i specjalne, wykresy parametryczne, czytanie CSV, wykresy serii czasowych, w tym serii czasowych z przerwami (interpretacja NaN) raster a wektor, ssh, vim, lpr, tar, wget, ps2pdf 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 - slajdy [PDF, 2,3 MiB; md5] 1.1
1.2
1.3D
Ćwiczenia 02 (2008-10-10 14:15) atmosfera standardowa, pomiary naziemne SEASALT: strumienie i meteo, uśrednione profile z LES GDL: składnia, typy danych, zarządzanie pamięcią, operatory, sterowanie przepływem, podział kodu na pliki, czytanie formatu netcdf met-jobs, md5, screen, gpm 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 - slajdy [PDF, 1,8 MiB; md5] 2.1
2.2
2.3D
Ćwiczenia 03 (2008-10-14 15:15) 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 -
Ćwiczenia 04 (2008-10-21 15:15) seria czasowa pom. temperatury GDL: operacje statystyczne na tablicach- liczenie minimum, maksimum, mediany, histogramu, dystrybuanty, percentyli, itd.; interpolacja liniowa na siatce regularnej i nieregularnej   1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 - slajdy [PDF, 430 KiB; md5] 4.1
4.2
4.3D
Ćwiczenia 05 (2008-10-28 15:15) widma rozmiarów kropel chmurowych z pomiarów FSSP GDL: funkcje matematyczne, opcje procedur rysujących wykresy, tworzenie arkuszy wielu wykresów, skrócone nazwy argumentów GDL i coLinux, ustawienia VIMa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - slajdy [PDF, 1,2 MiB; md5] 5.1
5.2D
Ćwiczenia 06 (2008-11-04 15:15) depesze METAR GDL: funkcje i procedury kartograficzne, wartości NaN i INF patch i diff 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 - slajdy [PDF, 880 KiB; md5] 6.1
6.2D
Ćwiczenia 07 (2008-11-18 15:15) depesze METAR, globalne dane klimatologiczne GDL: wykreślanie izolinii, wypełnianie obszarów pomiędzy izoliniami na mapie, nakładania na wykres (mapę) ścieżek i eytkiet ncdump; vim: cofnij/ponów, szukaj, kopiuj/wklej; IDL i nauki atmosferyczne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - slajdy [PDF, 2,1 MiB; md5] 7.1
Ćwiczenia 08 (2008-11-25 15:15) globalne dane klimatologiczne i dane z dryfterow GDL: zwielokratnianie rozmiarów tablic wraz z aproksymacją wartości funkcją rebin() gzip, gunzip, zcat, zless, zmore, bzip2, bunzip2, bzcat, bzmore, bzless

cat, tac, head, tail

ncftp

cp, ln, mkdir, mv, rm, tree, touch

|, >, >>, <, tee
0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 - slajdy [PDF, 1,9 MiB; md5] 8.1
Ćwiczenia 09 (2008-12-02 13:15) dane z globalnej sieci dryfterów AWK: podstawy składni, przetwarzanie dużych plików tekstowych

GDL: funkcje i procedury realizujące odczyt i zapis z/do plików netCDF, wczytywanie danych z plików tekstowych, zmiana ,,geometrii'' tablic, wizualicacja tablic 2D procedurą ,,tv''

gnuplot: wizualizacja tablic 2D (plot with image)
mc, wc, file 1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - slajdy [PDF, 970 KiB; md5] 9.1
Ćwiczenia 10 (2008-12-02 15:15) 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 - 10.1
10.2D
Ćwiczenia 11 (2008-12-16 15:15) 12-letnia seria pomiarów CO2 ze stacji SMEAR II w Finlandii GDL: analiza fourierowska (funkcje fft(), linfit(), hanning());

GDL: reprezentacja czasu (timegen, caldat, julday, systime);

Czas: UTC, UNIX, GPS, data juliańska, ISO-8601

data, cal, ntpdate
1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - slajdy [PDF, 2,7 MiB; md5] 11.1
Ćwiczenia 12 (2009-01-06 15:15) globalna reanaliza NASA MERRA GDL: funkcje do odczytu formatu HDF4 (SDS)

GDL: zapis do formatu SVG (set_plot, 'svg'), zmiana palety kolorów (loadct)

GDL: rozwiązywanie zagadnienia własnego (eigenql())

GDL: przekazywanie argumentów przez wartość/referencję, dziedziczenie argumentów (_extra, _ref_extra, _strict_extra), obsługa flag i argumentów nazwanych (arg_present(), keyword_present())
narzędzia HDF: hdp, h5dump 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 - slajdy [PDF, 2,7 MiB; md5] 12.1
Ćwiczenia 13 (2009-01-13 15:15) pomiary satelitarne ze spektrometrów MODIS GDL: implementacja filtru Kalmana

GDL: opis osi przy pomocy pakietu TeXtoIDL

GDL: operowanie składowymi barw, proste przekształcenia obrazów (rotate(), bytscl())

GDL: obsługa myszy i wielu okien (cursor, window, wset, wdelete)

GDL: generowanie liczb losowych o rozkładzie normalnym lub jednorodnym (randomn(), randomu())
  1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 - slajdy [PDF, 2,9 MiB; md5] 13.1
13.2D
Ćwiczenia 14 (2009-01-20 15:15) prognozowane pola meteorologiczne z modelu NOAA GFS GDL: odczyt plików w formacie WMO GRIB 1/2

GDL: operacje na ciągach znaków, pliterki

GDL: zwalnianie pamięci za pomocą temporary()

GDL: wstęp do obsługi błędów: procedura message

GDL: wykonywanie programów zewnętrznych: spawn

GDL: opcje help i kilka wskazówek na koniec
narzędzia GRIB: grib_dump, grib_get, grib_get_data...

ImageMagick: konwersja pomiędzy formatami graficznymi, tworzenie animacji, pobieranie zrzutu ekranu...

UNIX: prosta pętla w bashu, podstawy zarządzania procesami, scp

emacs: IDLWAVE
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - slajdy [PDF, 5,0 MiB; md5] 14.1
Ćwiczenia 15 (2009-01-30 15:15) LaTeX: ... - - - - - - - - - - - - slajdy [PDF, 1,1 MiB; md5]  
  79 % 54 % 79 % 79 % 92 % 79 %  
autor: Sylwester Arabas