Ćwiczenia w ramach ,,Pracowni Geofizycznej'' do wykładu prof. Lecha Łobockiego

(semestr zimowy 2011/2012)

  tematyka BC AG DJ PS AS AZ slajdy kod
ob ob ob ob ob ob
Ćwiczenia 1 (2011-10-20 14:00) zasady zaliczenia; C++ a Fortran; schemat upstream; C++: literatura, kompilatory, przeciążanie operatorów, definicja klasy i jej metod; biblioteki: Blitz++ i Boost.Units; wskazówki do gnuplota + + + - + + slajdy [PDF, 0,9 MiB] kod [TGZ, 1 KiB]
Ćwiczenia 2 (2011-10-27 14:00) schemat MPDATA; C++: dyrektywy preprocesora, asercje, dziedziczenie, klasy abstrakcyjne, metody wirtualne i czysto wirtualne + + + - - - slajdy [PDF, 0,5 MiB] kod [TGZ, 2 KiB]
Ćwiczenia 3 (2011-11-03 14:00) schemat leapfrog; C++: wzorce funkcji, metod i klas, obsługa błędów poprzez wyjątki, pola klas, konstruktory i domyślne wartości argumentów metod; biblioteka Boost.program_options + + + - + + slajdy [PDF, 0,7 MiB] kod [TGZ, 3 KiB]
Ćwiczenia 4 (2011-11-10 14:00) obliczenia równoległe przy pomocy OpenMP; C++: destruktory, listy inicjalizacyjne konstruktorów, prywatne metody czysto wirtualne + + + - + + slajdy [PDF, 0,4 MiB] kod [TGZ, 4 KiB]
Ćwiczenia 5 (2011-11-17 14:00) obliczenia równoległe przy pomocy wątków i biblioteki Boost.Thread; automatyzacja kompilacji przy pomocy CMake'a; skrypt testujący (dla l. Couranta=1) + + - - + + slajdy [PDF, 0,3 MiB] kod [TGZ, 6 KiB]
Ćwiczenia 6 (2011-11-24 14:00) obliczenia równoległe przy pomocy MPI i biblioteki Boost.MPI; automatyzacja tworzenia dokumentacji przy pomocy Doxygen'a; C++: automatyzacja zarządzania zaalokowaną pamięcią przy pomocy auto_ptr, znaczenie wirtualności destruktora, klasy zagnieżdżone + + + - + + slajdy [PDF, 0,6 MiB] kod [TGZ, 28 KiB]
autor: Sylwester Arabas