STATIONS  PARAMETERS/DEVICES  DATA LEVEL DATE CALENDER NAVIGATION
 

 Fri  13
   Apr
   2018
Wykres przedstwia sygnał z ceilometru CHM15K dla długości fali 1064 nm w zależności od czasu i wysokości nad powierzchnią ziemi. Signał został skorygowany na odleglość od przyrządu (range corrected signal) oraz skorygowany na poprawkę związaną z kompresją geometryczną. Poprawka ta daje poprawny sygnał od 200 metrów na przyrządem. Dzięki czemu umożliwia on detekcję aerozolu tuż nad ziemią. Kolorem czerownym i brązowym widoczne są na mapie chmury.
To samo co powyżej w zakresie od powierzchni ziemi do 4 km.
Wykres przedstwia logarytm sygnału z ceilometru CHM15K dla długości fali 1064 nm w zależności od czasu i wysokości nad powierzchnią ziemi. Signał został skorygowany na odleglość od przyrządu (range corrected signal) oraz skorygowany na poprawkę związaną z kompresją geometryczną. Poprawka ta daje poprawny sygnał od 200 metrów na przyrządem. Dzięki czemu umożliwia on detekcję aerozolu tuż nad ziemią.
To samo co powyżej w zakresie od powierzchni ziemi do 4 km.
Surowe mapy dobowe ekstynkcji aerozolu dla długości fali 1064 nm na podstawie sygnału z ceilometru. Wielkość ta została obliczona przy wykorzystaniu algorytmu Portera. W przypadku pojawiających się chmur algorytm nie działa poprawnie.
Górny i środkowy wykres przedstawiają grubość optyczną dla długości fali 1064 nm obliczoną odpowiednio na podstawie współczynnika ekstynkcji oraz bezpośrednio z sygnału ceilometru w warstwie od 0.2 do 3.0 km. Dolny wykres przedstawia wycałkowany sygnał lidarowy w tym samym zakresie wysokości.
Przebieg dobowy temperatury zewnętrznej (linia zielona), temperatury wewnętrznej (linia czerwona) oraz temperatury detektora ceilometru CHM15K (linia niebieska).
Przebieg dobowy czasu pracy lasera w [h] oraz informacje o jakości pracy lasera (linia niebieska), detektora (linia czerwona) oraz układu optycznego (linia zielona). Wielkości te zmieniają się w przedziale od 0 do 255 i wartość 255 oznacza idealny stan danego układu.
Przebieg dobowy tła rejestrowanego przez detektor oraz odchylenia standardowego sygnału ceilometru